99 de solicitări pentru aprobarea/avizarea auxiliarelor şi obţinerea acordului privind utilizarea în şcoli a unor instrumente de lucru

 

Un număr de 99 de solicitări au fost înregistrate pentru aprobarea/avizarea auxiliarelor didactice, respectiv obţinerea acordului privind utilizarea în şcoli a unor instrumente de lucru pentru elevi, informează Ministerul Educaţiei Naţionale.

În perioada rezervată depunerii solicitărilor de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, respectiv de obţinere a acordului de utilizare în unităţile de învăţământ preuniversitar, perioadă prevăzută în Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, au fost depuse 99 de solicitări“, se arată în comunicat.

Dintre acestea, 88 de solicitări vizează aprobarea/avizarea a 1.464 de titluri pentru auxiliare didactice (227 pentru nivelul preşcolar, 790 pentru primar, 316 pentru gimnazial, 130 pentru liceal şi una pentru postliceal). MEN susţine că alte 11 solicitări au ca temă obţinerea acordului în vederea utilizării în unităţile de învăţământ preuniversitar pentru 3.551 de titluri.

“În această categorie de materiale didactice a căror utilizare la clasă necesită acordul MEN intră instrumentele destinate dezvoltării competenţelor elevilor, elaborate de instituţii, societăţi ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional şi/sau publicate de edituri de prestigiu naţional şi internaţional (ex.: Academia Română, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.). Comisia constituită prin ordinul de ministru nr. 4.576/09.08.2017 s-a întrunit luni, 9 octombrie 2017, şi a decis, în urma analizării cererilor, acordarea dreptului de utilizare a titlurilor propuse în procesul instructiv-educativ al elevilor, conform listei ce va fi publicată pe edu.ro şi pe rocnee.eu în data de 11.10.2017”, afirmă aceeaşi sursă.

Totodată, MEN precizează că pentru pregătirea personală cadrele didactice au deplina libertate de a se informa şi de a folosi orice materiale-suport pe care le consideră utile în procesul instructiv-educativ al preşcolarilor/elevilor, dar care nu constituie obiectul ordinului de ministru nr. 5.062/26.09.2017.

“În ceea ce priveşte auxiliarele didactice pentru care a fost solicitată aprobarea/avizarea în vederea utilizării la grupe/clase de preşcolari/elevi, conform prevederilor art. 11 din OMEN nr. 5.062/26.09.2017, vor fi constituite comisii care vor verifica respectarea criteriilor de conformitate”, afirmă aceeaşi sursă. AGERPRES