ANOSR: necesitatea prioritizării nevoilor tinerilor trebuie asumată

studenti8.jpgReprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România susţin, într-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul asociaţiei, că ignorarea importanţei pe care o au elevii, studenţii şi tinerii absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior românesc în construirea şi consolidarea viitorului României reprezintă “una dintre cele mai grave erori” pe care instituţiile statului le pot face.

În opinia liderilor ANOSR, necesitatea prioritizării nevoilor tinerilor trebuie conştientizată, asumată şi abordată spre rezolvare prin trasarea unor strategii concrete şi coerente care să producă schimbări semnificative atât pe termen scurt, cât mai ales pe termen lung.
ANOSR critică în scrisoare nivelul “scăzut” al investiţiei în învăţământul superior din România care în ultimii ani se situează “la un nivel foarte scăzut – sub 0,5% din PIB-ul României”, faptul că valoarea subvenţiei cămine-cantine a rămas neschimbată din 2007, dar şi faptul că bursele sociale nu acoperă costurile minime de cazare şi masă.

Alte lucruri pe care le critică ANOSR se referă la finanţarea “redusă” a universităţilor de către stat şi blocarea rambursărilor din cadrul fondurilor europene.

Potrivit studenţilor de la ANOSR, 75% din populaţia cu studii superioare şi-ar dori să părăsească România pentru un loc mai bine plătit într-o altă ţară, iar din totalul de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, peste jumătate şi-ar dori să muncească în străinătate.

“Putem constata şi salutăm o evoluţie semnificativă a reglementării drepturilor studenţilor prin adoptarea Statutului Studentului. Vocea studenţilor acolo unde contează este însă, încă, mult subreprezentată. În sistemul de educaţie actual rectorul numeşte atât prorectorii, cât şi decanii. Influenţa studenţilor în alegerea sa poate coborî şi până la 5%, deşi studenţii au 25% din locurile disponibile în consiliile facultăţilor şi senatele universităţilor. În licee, elevii nu au garantat un loc al reprezentanţilor în consiliul de administraţie al şcolii”, susţin studenţii.

Ei cer, prin intermediul scrisorii, alocarea unui buget de 6% din PIB Educaţiei, conform asumării făcute prin Pactul Naţional pentru Educaţie, construirea de cămine, creşterea subvenţiei cămine-cantine şi reîntregirea finanţării de bază a universităţilor, crearea posibilităţii de direcţionare a 2% din impozitul pe profit şi din cel pe venit către un fond naţional de burse de performanţă, eliminarea impozitului pe venit şi acordarea de alte facilităţi fiscale pentru primii 5 ani de activitate pentru angajaţii din educaţie şi pentru toată perioada rezidenţiatului şi o strategie coerentă, pe termen mediu, de creştere a veniturilor acestor categorii, subvenţionarea de către stat a cheltuielilor cu activităţi de formare şi dezvoltare profesională.

Alte solicitări se referă la creşterea gradului de participare al studenţilor în procesul de alegere a rectorului universităţilor la un procent de 25%, participarea unui reprezentant/delegat al studenţilor în Consiliul Economic şi Social, creşterea participării studenţilor în Consiliul de Administraţie până la un procent de 25%. AGERPRES