MULTIMEDIA

Centrul Municipal de Colectare Iaşi

CALENDARUL OLIMPIADELOR NAŢIONALE ŞCOLARE

 
Alte articole din Programe / proiecte Data publicarii: Joi, 21 Iunie 2012

A fost finalizat proiectul "Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii"

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj - Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi S.C. SIVECO România S.A. a derulat proiectul "Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe si competitivitate pentru piaţa muncii", cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Scopul acestui proiect a fost creşterea calităţii ofertei educaţionale din învăţământul superior, la nivelul regiunilor din care fac parte cele 4 universităţi implicate în proiect, prin mai buna corelare a programelor de masterat cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţii muncii şi facilitarea accesului la învăţământul superior prin implementarea de soluţii software în activitatea de predare - învăţare.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi a organizat o conferinţă de presă, în data de 19 iunie 2012, ora 11.00, în Sala de Consiliu a Facultatii de Agricultura, în vederea prezentării rezultatelor obţinute şi a activităţilor realizate în perioada 01 iulie 2010 - 30 iunie 2012 în cadrul proiectului:

1. realizarea unui raport de diagnostic al programelor de studii de master existente în cele patru universităţi partenere, corespunzătoare domeniilor de licenţă: Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicina Veterinară, comparativ cu programe de studii similare existente în alte state europene; au fost formulate recomandări referitoare la realizarea unui standard de calitate la nivelul reţelei;
2. realizarea unui număr de 4 sesiuni consultative cu reprezentanţi ai mediului economic, în vederea identificării cerinţelor acestora referitor la calitatea învăţământului de nivel "master" şi la competenţele absolvenţilor;
3. elaborarea unui Manual de bune practici şi proceduri privind restructurarea şi asigurarea calităţii programelor de studii de master în domeniile precizate anterior;
4. elaborarea unui Standard de pregătire profesională aplicabil programelor de studii de masterat dezvoltate în cadrul celor patru universităţi în domeniile de licenţă: Agronomie, Horticultură, Zootehnie si Medicină Veterinară şi implementarea acestuia în reţeaua universitară a proiectului;
5. organizarea şi realizarea unui program de perfecţionare pentru 12 cadre didactice universitare, câte 3 de la fiecare universitate membră a consorţiului, responsabile cu asigurarea calităţii, în vederea creşterii competenţelor de evaluare a programelor de studii;
6. realizarea unor cursuri de perfecţionare privind dezvoltarea şi îmbunătăţirea conţinutului ştiinţific al programelor de studii, la care au participat 20 de cadre didactice din cele patru universităţi partenere, câte 5 din fiecare;
7. revizuirea şi îmbunătăţirea unui număr de 4 programe de studii de masterat din cele patru domenii de licenţă menţionate în baza standardului elaborat, precum şi a conţinutului ştiinţific al cursurilor şi elaborarea de materiale şi instrumente de predare şi învăţare;
8. realizarea Platformei de colaborare online integrată cu sistemul eLearning (Computer Assisted Learning) pe infrastructura de teleprezenta cu suport 3D interactiv, compusă dintr-un portal - accesibil online pentru toţi utilizatorii sistemului, ca interfaţă unică de acces pentru sistemele de colaborare şi comunicare între utilizatori şi pentru sistemele de management al instruirii (LMS) şi management al conţinutului (LCMS), statii grafice si videoproiectoare cu posibilitate de vizualizare obiecte 3D si sisteme de teleprezenta;
9. realizarea unui pachet de module de curs digitale, care va fi utilizat de către toţi studenţii masteranzi în domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară din cadrul reţelei, în cadrul căreia s-au realizat 4 programe de masterat.
10. dezvoltarea de tutoriale pentru activităţile de instruire privind gestionarea, respectiv utilizarea platformei de colaborare şi instruire. In cadrul acestei activităţi aum fost instruiţi 8 administratori tehnici (câte doi din fiecare universitate membră a consorţiului) şi 20 cadre didactice universitare (câte 5 din fiecare universitate) pentru utilizarea platformei în vederea sprijinirii procesului "instruieşte instructorul";
11. instruirea a 86 de cadre universitare în vederea dezvoltării de conţinut digital pentru;
12. instruirea (pilot) a 600 de studenţi din reţeua universitară pentru utilizarea Platformei eLearning de colaborare online.
13. alocarea a 4 laboratoare de studiu (câte unul în fiecare universitate parteneră) cu o capacitate de 100 de locuri de lucru dotate cu calculatoare, acces internet, aparatură birotică.
14. în perioada imediat următoare va fi finalizată, în cadrul reţelei universitare, desfăşurarea a 4 concursuri de proiecte pentru 200 de studenţi, pe tematici specifice specializărilor vizate de proiect.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 600 de absolvenţi ai ciclului de licenţă în domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară şi 112 de cadre universitare din cele 4 universităţi partenere, cu atribuţii în dezvoltarea programelor de studii şi asigurarea calităţii la nivel de universitate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, la telefon 0232/407508 sau prin e-mail, la adresa proiect62723@gmail.com, persoana de contact fiind prof. univ. Daniel Bucur - manager proiect.Alte articole din Programe / proiecte
Pentru a fi in permanenta la curent cu ultimele noutati si informatii din domeniu,

aboneaza-te gratuit la Newsletter !

 
Newsletter

EDITORIAL
romaniuc liliana.jpg
Cheile care trebuie să înveţe... vizibil şi sustenabil!
Un comentariu de Liliana Romaniuc, publicat pe portalul Adevarul.ro » Citeste


COMPANIA SAPTAMINII
Ghid de Reciclare: Reciclarea se învață!
Să recunoaștem, sortarea și reciclarea deșeurilor pe care le generăm acasă nu face neaparat parte din obiceiurile noastre. Pe de altă parte, este un obicei care se cultivă cu mare grijă în țările europene și nu numai. Reciclarea înseamnă un mediu mai curat și reintrarea unor resurse numite materii prime secundare - adică sticlă, hârtie, metal sau textile reciclate - în circuitul economic. » Citeste


SCOALA SAPTAMINII
ase-bucuresti.jpg
ASE sărbătoreşte 103 ani de la înfiinţare
Academia de Studii Economice (ASE) sărbătoreşte 103 ani de la înfiinţare, prilej cu care vor fi organizate, în această săptămână, diverse evenimente cultural-artistice. Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior, manifestările aniversare vor debuta marţi cu vernisajul expoziţiei "Castele şi conace revitalizate: conservarea patrimoniului construit din perspectiva proprietarilor". Evenimentul este organizat de facultăţile de Marketing şi Business şi Turism, împreună cu Asociaţia Arche. Expoziţia este deschisă până luni, 18 aprilie, în foaierul Bibliotecii Centrale a ASE. » Citeste


INTERVIU
curaj_adrian.jpg
Adrian Curaj: "Pregătim metodologia, de şapte ani nu au mai fost organizate concursuri pentru posturile de directori de școli"
Ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, afirmă, într-un interviu acordat Agerpres, că este nevoie de echilibru pentru a stimula performanţa şi a răspunde nevoilor de echitate şi incluziune, adăugând că pentru prima dată în dezvoltarea cadrului curricular vor fi stabilite grupuri interdisciplinare, care vor lucra independent pe conţinuturile manualelor şcolare. ''(...) Cred în România educată şi cred că trebuie să ne dăm această şansă: de a participa la construcţia propriului viitor'', declară ministrul. » Citeste

EVENIMENT
Cei mai buni profesori vor fi premiaţi de studenţi pe 4 iunie la Alba Iulia
Studenţii sunt invitaţi să nominalizeze "profesorii tari" pentru distincţia "Profesor Bologna", care va fi acordată în cadrul unei gale, pe 4 iunie, la Alba Iulia. Potrivit unui comunicat al ANOSR, până pe 24 aprilie studenţii pot înscrie cadre didactice universitare pe care ei îi consideră a fi "profi tari" pe site-ul www.profitari.ro. Nominalizările vor fi evaluate printr-o procedură complexă, studenţii evaluatori urmând să decidă care sunt acei profesori ce merită în acest an distincţia "Profesor Bologna". » Citeste
agerpres.ro

Vizitatori
counter