ASE derulează un program de administraţie economică şi socială în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Sociale din Toulouse

ase bucrestii.jpgCandidaţii admişi la Facultatea de Administraţie şi Management Public au posibilitatea de a urma cursurile programului cu dublă diplomă “Administraţie Economică şi Socială”, organizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti în parteneriat cu Centre Universitaire Jean Francois Champollion Albi al Universităţii de Ştiinţe Sociale din Toulouse.

Potrivit site-ului instituţiei de învăţământ superior, cei interesaţi îşi pot depune dosarul de înscriere, care va conţine copie după diploma de bacalaureat, copie după foaia matricolă, copie după certificatul de naştere – acte ce vor fi traduse în limba franceză şi legalizate, formularul de înscriere, o scrisoare de intenţie şi 2 fotografii în perioada 19 – 30 septembrie la imobilul ASE din strada Nicolae Iorga.

Din anul universitar 1995-1996 s-a reluat tradiţia în ASE prin crearea specializării de Administraţie Publică în cadrul Facultăţii de Management iar în 2003 a fost înfiinţată Catedra de Administraţie şi Management Public.

În anul universitar 2010-2011 a luat naştere Facultatea de Administraţie şi Management Public ca urmare a rezultatelor şi eforturilor tuturor membrilor Catedrei de Administraţie şi Management Public. AGERPRES