Ce s-a discutat la reunirea Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România

Consiliul Academic şi Comitetul Director al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România s-au reunit, zilele trecute, în şedinţă comună, având ca obiective analizarea gradului de îndeplinire a Programului de activitate pentru semestrul I al anului curent şi stabilirea măsurilor pentru realizarea activităţilor înscrise în Programul de activitate pentru semestrul al II-lea.

Şedinţa s-a desfăşurat pe următoarele coordonate:

– adoptarea deciziilor vizând extinderea cadrului de activitate al AFER, după cum urmează: se va realiza o consfătuire-dezbatere pentru unirea asociaţiilor universitare de profil într-o Federaţie naţională (FAUR); se va mări deschiderea internaţională a AFER prin integrarea, alături de alte asociaţii similare din ţările membre ale UE, într-o Asociaţie europeană a facultăţilor de economie;

– organizarea celor 3 şcoli de vară pentru cele trei cicluri: Licenţă, la Constanţa; Masterat, la Bucureşti; Doctorat, la Sibiu;

– desemnarea reprezentantului AFER care va face parte din Comitetul Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat 2014-2020;

– analizarea modului cum s-a desfăşurat Olimpiada naţională pentru economişti în formare, pe domenii şi locaţii – s-a concluzionat că această competiţie studenţească s-a desfăşurat în condiţii foarte bune;

– realizarea monografiei “170 de ani de învăţământ superior economic în România”, cu stabilirea termenelor vizând finalizarea tehnoredactării şi predarea la tipografie;

– programul manifestărilor din 23 noiembrie 2013: Ziua universitarului economist, lansarea monografiei, sărbătorirea a 170 de ani de la primul curs de economie politică susţinut de Ion Ghica şi 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Şuţu;

– analizarea listei personalităţilor care vor fi sărbătorite/comemorate în acest an: 180 de ani de la naşterea lui P. S. Aurelian, 120 de ani de la încetarea din viaţă a lui Gheorghe Bariţiu, 150 de ani de la naşterea lui Costin Kiriţescu, 100 de ani de la naşterea lui Anghel Rugină (sărbătorit deja, la Galaţi).

– decernarea premiilor anului 2012 pentru literatura economică ai cărei autori sunt cadre didactice şi cercetători din facultăţile membre ale AFER.

Comerț-turism

Premiul II, Arii protejate. Ecoturism. Dezvoltare durabilă, Andreea Mihaela Băltăreţu – Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Premiul III, Strategies on the Mobile telecommunications Market in Romania, Georgeta Mădălina Meghișan, Universitatea din Craiova

Contabilitate

Premiul I, Contabilitate, control şi guvernanţă, Cătălin Nicolae Albu, Nadia Albu, Liliana Feleagă – ASE Bucureşti

Economie

Premiul I, Epistemologie și metodologie în știința economică, Ion Pohoață – Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi

Premiul I, Costurile de tranzacţie. O abordare instituționalistă, Andreea-Oana Iacobuță – Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi

Premiul I, Emigrația românească. Implicații economice și demografice, Monica Roman (coord.) – ASE Bucureşti

Finanțe

Premiul I, Proceduri fiscale, Narcis Eduard Mitu, Ioana Ecaterina Mitu – Universitatea din Craiova

Premiul II, Corporate Income Tax Harmonization in E.U., Daniela Pîrvu – Universitatea din Piteşti

Management

Premiul I, Comunicare şi cultură organizaţională, Manoela Popescu, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

Premiul III, Diversitate culturală în management, Angelica-Nicoleta Onea – Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi

Monedă și bănci

Premiul I, Sisteme bancare comparate, Cristi Spulbăr, Mihai Niţoi – Universitatea din Craiova

Premiul II, Money – From Gold to Electronic Futures, Pierluigi Profumieri, Mohammad Jaradat, Marius Motocu – Universitatea “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca