Consiliul Național al Elevilor este nemulțumit de Regulamentul de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ preuniversitar

cne2.jpgConsiliul Național al Elevilor (CNE) consideră că Regulamentul de Organizare și Funcționare al Instituțiilor de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), publicat în Monitorul Oficial la data de 13 ianuarie, este în “neconcordanță” cu Declarația Drepturilor Omului, Constituția României și Legea Educației Naționale.

“Art. 136 alin (2) din ROFUIP stipulează faptul că directorul unității de învățământ are dreptul să propună Consiliului de Administrație suspendarea sau interzicerea redactării și difuzării revistelor sau publicațiilor care contravin ROFUIP sau Regulamentului de Organizare Internă (ROI) a respectivei unități de învățământ. Această măsură contrazice art. 19 din Declarația Drepturilor Omului, care menționează că “orice om are dreptul la libertatea opiniilor și exprimării” și art. 30 alin (4) din Constituția României – “Nici o publicație nu poate fi suprimată”, susține CNE într-un comunicat remis joi.

De asemenea, CNE afirmă că regulamentul oferă directorului unității de învățământ puterea de a decide în favoarea sau defavoare instituirii unei asociații, mențiune care contravine art. 40 din Constituția României și art. 1, alin. (1) din Ordonanța de Urgență 26/ 2000, având următorul conținut: “Persoanele fizice și persoanele juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociații, ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe”.

Consiliul Național al Elevilor consideră, de asemenea, că media 9 la purtare nu poate fi un criteriu pentru a deveni reprezentant al elevilor, “constrângând” astfel accesul liber al tuturor elevilor din România să candideze și să fie aleși în cadrul acestei organizații, “existând posibilitatea abuzurilor” sau scăderii notelor la purtare în “mod excesiv și nejustificat”.

“Totodată, Legea Educației Naționale precizează în art. 69, alin. (2) faptul că “elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/ autorizat beneficiază de manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, în condițiile legii”, articol care contrazice ROFUIP. Consiliul National al Elevilor cere factorilor decidenți respectarea legilor naționale și prevederilor internaționale, printre care se numără și procentul alocat pentru educație din Produsul Intern Brut, însă salută aprobarea, după mult timp, a Statutului Elevului prevăzut în ROFUIP ca fiind Statutul beneficiarilor primari ai educației ce prevede drepturile și obligațiile elevilor”, mai afirmă reprezentanții elevilor. AGERPRES