Dascălii din Arad încep marţi protestele sindicale

greva.jpgColegiul Judeţean al Liderilor Sindicatului Democratic Învăţământ Arad, care reprezintă peste 99% dintre salariaţii învăţământului arădean, a hotărât declanşarea protestelor în toate unităţile şcolare din judeţ.

Prima acţiune de protest este o grevă de avertisment, care va avea loc în data de 23 martie, între orele 8,00 şi 10,00, în toate unităţile de învăţământ, pe parcursul celor două ore de grevă, elevii urmând să fie supravegheaţi, fără însă a se desfăşura procesul instructiv-educativ. În data de 30 martie, între orele 12,00 – 14,00, se va desfăşura un miting de protest în faţa Primăriei Municipiului Arad şi a Prefecturii Judeţului Arad, a declarat joi prof. Dănuţ Ieşeşescu, preşedintele SDÎ Arad.

Potrivit lui Ieneşescu, motivele nemulţumirilor sunt o multitudine de probleme ce bulversează învăţământul: nesiguranţa locului de muncă din cauza restructurărilor din sistem (în acest an se vor reduce mai mult de 300 de norme didactice, în total fiind desfiinţate aproximativ 1.000 de norme didactice, având în vedere şi reducerea celor peste 600 de norme din anul 2009); comasarea şi desfiinţarea unor şcoli, situaţie ce va avea un impact negativ asupra elevilor, părinţilor acestora, cadrelor didactice, întregii societăţi; creşterea numărului de elevi la clasă, care va avea ca efect scăderea calităţii actului educativ.

De asemenea, el a mai menţionat: desfiinţarea unor şcoli din mediul rural, ducând la creşterea abandonului şcolar; insuficienţa sumelor alocate cheltuielilor de personal pentru anul 2010, fonduri stabilite pe baza standardelor de cost/elev, care va face imposibilă plata salariilor până la sfârşitul acestui an; lipsa fondurilor pentru noi investiţii sau pentru continuarea celor începute în anii anteriori.

Reducerea drastică a învăţământului profesional şi tehnic, desfiinţarea statutului de titular în învăţământ, scăderea salariilor prin aplicarea legii unice a salarizării în sectorul bugetar, discriminarea privind salarizarea în învăţământ, încălcându-se prevederile Codului Muncii, nedreptăţirea unor cadre didactice prin aplicarea discriminatorie a Legii nr. 387/2009 şi a ordinului MECTS 3235/2010 privind încadrarea profesorilor în învăţământul preşcolar şi primar – reprezintă, în opinia sindicaliştilor, alte probleme cu care se confruntă sistemul.

Preşedintele SDÎ Arad a invocat, totodată, presiunile permanente asupra angajatorilor de a renunţa la aplicarea hotărârilor judecătoreşti privind drepturile salariale câştigate în instanţă, subordonarea directorilor de către primari în ceea ce priveşte luarea deciziilor privind bunul mers al şcolii, sporirea volumului de muncă neplătită prin creşterea birocraţiei şi a ‘hârţogăriei’ tot mai stufoase, lipsite de eficienţă, precum şi emiterea de acte normative fără consultarea partenerilor de dialog social. ‘Informăm opinia publică că s-a ajuns la această stare de fapt din cauza emiterilor de legi, acte normative, ordine, note şi notificări contradictorii, interpretabile, confuze, neclare, neterminate, făcute în pripă, fără consultarea sindicatelor, o altă cauză reprezentând-o şi faptul că s-a tergiversat finalizarea proiectului Legii Educaţiei Naţionale, proiect de lege pus abia acum în dezbatere publică’, a afirmat prof. Dănuţ Ieşeşescu.

El a adăugat că, în opinia dascălilor din învăţământul arădean, termenul de doar două săptămâni pentru dezbaterea unei legi de o importanţă majoră pentru viitorul copiilor este foarte scurt, putând fi omise unele aspecte esenţiale în vederea realizării unui învăţământ performant. Acţiunile sindicale la nivel judeţean şi naţional vor continua în cascadă, culminând cu neîncheierea situaţiei şcolare la sfârşitul acestui an şcolar şi cu declanşarea grevei generale începând cu data de 7 iunie a.c.. AGERPRES