Experiența islandeză a inspectorilor din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași

În intervalul 23-29 septembrie 2018, 5 inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Iași au urmat un curs de formare în Islanda, cu titlul “Diverse society – Diverse Classrooms. Student diversitybenefiting social diversity. Living together, learningtogether, workingtogether”.

Bogdan Gabriel Bârzoi, inspector școlar general adjunct, Cristinel Țîrcă, Aura Țabără, Alla Apopei și Sabina Manea, inspectori școlari, au făcut parte din grupul de 25 de cursanți din România, Italia, Spania, Suedia și Germania ce au derulat, timp de o săptămână, activități menite să evidențieze necesitatea educației interculturale, beneficiile învățării în echipă, modul în care se poate crea o atmosferă de lucru plăcută în clasă sau complexitatea și utilitatea sarcinilor de lucru interdisciplinare la orele de curs.

În cadrul formării au fost discutate și puse în practică diferite tehnici interactive de lucru la clasă, metoda Jigsaw, precum și alte modalități eficiente prin care pot fi formate competențe cheie.

Informațiile deosebit de interesante, noutățile și schimburile de bune practici au avut loc nu doar în timpul cursului propriu-zis, ci și prin intermediul activităților derulate după orele de formare zilnice. Interacțiunea directă cu profesori, responsabili de proiecte sau directori din alte țări europene a fost unul din beneficiile de care s-a bucurat echipa de inspectori români participanți la curs.

“Discuțiile despre sistemului islandez de educație, considerat unul dintre cele mai incluzive din lume, au fost de asemenea, deosebit de interesante. Centrat pe cele patru obiective-cheie: a învăța să înveți, a învăța să trăiești, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu ceilalți, sistemul islandez – în care nu există nicio departajare a elevilor prin examen până la 16 ani – consideră că a învăța să trăiești împreună cu ceilalți este cea mai mare provocare a sistemelor educaționale în ziua de azi. Acest aspect are prioritate nu doar în țările unde clasele sunt diverse din punctul de vedere al naționalității elevilor, întrucât diversitatea nu este văzută doar în sensul naționalității diferite, ci și din punctul de vedere al educației cu care fiecare elev vine în clasă. Altfel spus, toate clasele sunt multiculturale și solicită profesorul nu doar din punct de vedere științific, ci mai ales din punct de vedere pedagogic, din punctul de vedere al integrării tuturor elevilor în activitățile de la clasă, pentru o învățare activă și pentru un parcurs școlar care să se constituie într-o experiență pozitivă pentru copii și tineri, mai ales pe termen lung”, a declarat prof. Sabina MANEA, Inspector școlar.

Inspectoratul Școlar Județean Iași derulează în prezent proiectul „Citizenship, HumanRights, Inclusionand Leadership for Democratic Schools” – 2018-EY-PMIP-R1-0006, pentru care a fost alocată, prin granturile SEE, suma de 24.070 Euro. Proiectul include cursuri de formare pentru 9 experți în educație în Norvegia, precum și în Islanda. Astfel, în perioada imediat următoare un grup de 4 inspectori școlari din cadrul I.S.J. Iași va participa la un curs de formare în Norvegia.