La UVVG Arad a avuc loc lansarea volumului “Statele Unite ale Europei”

uvvg_lansare.jpgFacultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” a găzduit, pe 17 martie, conferința cu tema “Guvernanță, securitate și minorități în Europa”, susținută de cunoscutul cercetător în relații internaționale și studii de securitate, prof. univ. dr. Adrian Ivan, din cadrul Universității “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca. La eveniment au participat studenți, masteranzi și elevi din cadrul liceelor arădene, care au aflat date importante despre guvernanță, securitate și minorități naţionale.

Prof. univ. dr. Adrian Ivan, visiting profesor la UVVG, a declarat: “Am încercat să explic care sunt consecințele netratării de către majorități – stat, a importanței pe care minoritățile o acordă identităţilor proprii. Am vorbit și despre metamorfozele securității după sfârșitul războiului rece, cum s-a schimbat ideea de securitate, care nu mai aparține doar domeniului militar sau strategic, ci aparține tuturor componentelor societății. Din fericire, sau din nefericire, provocările la adresa securității sunt multiple și necesită soluții diverse, fie că sunt economice, ecologice, politice, individuale sau care țin de securitatea societală. Minoritatea rămâne prin sine, prin dorința ei de a se conserva, de a-și apăra identitatea, o provocare pentru securitatea celorlalţi. Acest lucru, dacă nu este gestionat corect într-o balanță în care minoritatea și majoritatea să nu fie pe o poziție de ierarhie, ci pe o poziție de egalitate, o poziție de parteneriat, așa cum prevede guvernanța, atunci riscăm să ajungem la conflicte interne”.

În partea a doua a zilei, la Casa Universitarilor și Studenților, în prezența unui grup de participanți avizat format din cadre didactice de la Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative, dar și studenți de la specializarea de Relaţii internaționale și studii europene, prof. univ. dr. Adrian Ivan și-a lansat cartea “Statele Unite ale Europei”, ediția a II-a, editată la Editura CA Publishing. “Volumul este partea a doua la o carte pe care am publicat-o la Institutul European în 2007 și se numește Statele Unite ale Europei, Uniunea Europeană, între interguvernamentalism și supranaţionalism. Este o carte la care am lucrat în acești ani, în care am urmărit evoluția Uniunii Europene de la aderarea României, din 2007, până la Tratatul de la Lisabona, inclusiv. Acest nou volum are revizuiri la capitole, dar are și un capitol nou despre Tratatul de la Lisabona și consecințele lui pentru Uniunea Europeană de astăzi”, a precizat prof. univ. dr. Adrian Ivan.

Prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative a UVVG a subliniat: “Am avut o discuție foarte interesantă cu prof. univ. dr. Adrian Ivan pusă sub această zodie a Statelor Unite ale Europei, probleme actuale, care sunt de interes comun, având în vedere că România, membră a Uniunii Europene, se află într-o zonă geopolitică fierbinte. Să nu uităm că, în apropierea graniţelor României, se desfăşoară un conflict care ar putea să ne afecteze și pe noi. Ceea ce a studiat profesorul Adrian Ivan în acest volum este un proiect care ne interesează pe toți și anume se încearcă a răspunde la întrebarea “Cum va arăta Europa viitorului?” Să sperăm că Europa viitorului va fi una prosperă, în care să existe o bună înțelegere și comunicare între toți cei care fac parte din această construcție europeană”.