Mai multe locuri pentru Universitatea Suceava la admiterea 2015

Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) i-a fost aprobată pentru anul academic 2015-2016 o cifră de şcolarizare mai mare decât în anul precedent, a declarat rectorul USV, Valentin Popa.
În condiţiile în care cifrele de şcolarizare pentru admiterea în învăţământul superior au rămas, la nivel naţional, aceleaşi ca în anul universitar precedent, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS) a atribuit USV 1.100 de locuri pentru specializările de licenţă (faţă de 1.050 atribuite anul trecut), iar pentru programele de master 470 de locuri (faţă de 450 alocate anul trecut).

Candidaţilor de origine română din Republica Moldova, Ucraina şi Diaspora, absolvenţi de învăţământ preuniversitar din statele respective, le sunt rezervate la nivel de licenţă 102 locuri bugetate, dintre care 45 cu bursă. De asemenea, alte 15 locuri fără taxă, dintre care zece cu bursă, sunt destinate candidaţilor originari din Republica Moldova care şi-au obţinut diploma de Bacalaureat în România, iar la nivel de masterat şase locuri, dintre care trei cu bursă. În opinia rectorului, un rol important în obţinerea acestui rezultat l-a avut, pe de o parte, eficientizarea programelor de studii şi, pe de alta, calitatea educaţiei oferite la USV.

Repartizarea locurilor pe programe de studii se face face în Senatul USV la propunerea rectorului, după ce în ultimul Consiliu de Administraţie (CA) al USV din 31 martie s-au discutat principiile de împărţire a cifrelor pe facultăţi, atât pentru studiile de licenţă, cât şi masterat, iar modul de împărţire pe programe de studii a numărului de locuri repartizate fiecărei facultăţi a fost discutat în consiliile facultăţilor şi va fi propus spre analiză şi avizare în viitoarea şedinţă a CA.

La locurile finanţate de la bugetul de stat se adaugă locurile cu taxă, existente atât la nivel de licenţă, cât şi la nivel de masterat. Pentru studiile doctorale, locurile pe universităţi, respectiv pe domeniile existente la nivelul USV, vor fi distribuite ulterior.

USV propune pentru anul universitar 2015-2016 programe de studii din 34 de domenii de licenţă pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, şi din şase domenii pentru forma de învăţământ la distanţă (ID), precum şi 20 programe de studii de master.

Admiterea 2015 se va organiza în două sesiuni: sesiunea I va avea loc în perioada 13 – 31 iulie, iar sesiunea a II-a, pentru ocuparea locurilor rămase vacante, în perioada 7 – 18 septembrie. AGERPRES