MECTS a lansat un program de prevenire a insuccesului şcolar

ministerul educatiei.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a lansat, miercuri, un program care are ca obiectiv general prevenirea insuccesului şcolar la elevii din clasele a V-a prin crearea/testarea/pilotarea unui program educaţional integrat şi resurse digitale de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial.

Potrivit directorului general adjunct al UIPFFS-MECTS Codrin Doru Lungu, grupul ţintă al proiectului este format din elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial, părinţi.

Proiectul cu finanţarea europeană ”Program educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul de învăţământ primar în ciclul de învăţământ gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi” este implementat pe o perioadă de 36 de luni. Prin implementarea proiectului se va forma o echipă de experţi în domeniul tranziţiei şcolare către gimnaziu, operaţională pe tot parcursul proiectului, se va realiza un program educaţional integrat, ”Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu”, pentru pregătirea tranziţiei şcolare a elevilor către clasa a V-a proiectat /dezvoltat/testat din perspectiva curriculară şi de e-learning, va fi creat un set de instrumente denumit ”mapa digitală personală a elevului”, pentru verificarea nivelului de pregătire pentru trecerea la ciclul gimnazial, validat şi funcţional. De asemenea, va fi creat un set de resurse educaţionale digitalizate pentru elevii din clasa a IV-a şi a V-a (abordări pentru activităţi instructiv – educative, de învăţare, de joc, recreative sub forma unor filme educaţionale, jocuri interactive, simulări, animaţii) proiectat/testat/pilotat, un program de formare continuă acreditat MECTS-DFCPIP.

În cadrul programului vor fi formate 120 de cadre didactice formate/certificate/abilitate să implementeze programul educaţional ”Mă pregătesc din cursul primar pentru gimnaziu” şi 60 de consilieri şcolari vor fi formaţi/certificaţi /abilitaţi să implementeze programul educaţional. Potrivit directorului adjunct, 2.500 de şcolari din clasele a IV-a şi a V-a vor participa la pilotarea noului program educaţional integrat.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, conform contractului de finanţare POS DRU/91/2.2/S/63189. Alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în derularea acestui proiect vor fi implicate Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Casa Corpului Didactic Cluj şi Asociaţia Shotron. AGERPRES