Ministerul Educaţiei vrea ca mai mulţi profesori să participe la elaborarea curriculumului pentru disciplinele de la gimnaziu

profesor_clasa.jpgMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a precizat joi într-o notă transmisă inspectoratelor şcolare că este încurajată participarea unui număr cât mai mare de profesori în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învăţământul gimnazial.

“Încurajăm profesori să se înscrie la acest apel naţional de selecţie a cadrelor didactice care vor elabora programele şcolare pentru gimnaziu, este o competiţie transparentă, bazată pe meritocraţie şi care va valoriza nu doar experienţa cadrelor didactice, cât mai mult capacitatea lor de inovare curriculară şi originalitatea proiectelor pe care le vor depune. De precizat este că pe întreg parcursul elaborării programelor şcolare vor beneficia de sprijinul reprezentanţilor MENCŞ şi al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei. Pentru a asigura interdisciplinaritatea despre care am vorbit atunci când pomeneam de elaborarea programelor şcolare, cei care vor fi selectaţi vor fi solicitaţi, unii dintre ei, să facă parte şi din grupurile de lucru pentru alte discipline din aceeaşi arie curriculară sau din alte arii curriculare”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Mirabela Amarandei.

În cazul unor eventuale suspiciuni, proiectele aflate în această situaţie vor fi verificate cu scopul de a depista şi evita abateri de la normele de etică în elaborarea propunerilor. Potrivit MENCŞ, elaborarea proiectului inovator de programă şcolară nu exclude posibilitatea unei propuneri de curs opţional la nivelul disciplinei sau inter/transdisciplinare.

Înscrierea potenţialilor candidaţi se face online, pe platforma MONMedu, în perioada 6 aprilie – 4 mai. Evaluarea portofoliilor profesionale şi a proiectelor inovative de programă şcolară va avea loc în perioada 5-15 mai, iar componenţa grupurilor de lucru va fi anunţată pe data de 20 mai. Profesorii selectaţi vor desfăşura activităţile de proiectare a programelor şcolare pentru gimnaziu. Elaborarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII este planificată a fi finalizată în luna decembrie 2016. AGERPRES