Pentru 2019-2020, Universitatea din Craiova dispune de 2.900 locuri la licenţă-buget şi tot atâtea la taxă

Universitatea din Craiova le pune la dispoziţie candidaţilor, pentru anul universitar 2019-2020, 2.900 locuri la licenţă-buget şi 1.680 locuri-buget la master, iar la taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 2.692 de locuri la licenţă şi din cele 1.260 locuri la master. Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 91 de locuri licenţă-buget destinate special lor.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei, luni a început admiterea la patru facultăţi ale Universităţii din Craiova: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Horticultură, iar pe 10 iulie îşi deschide porţile Facultatea de Inginerie Electrică, pe 12 iulie – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport şi pe 13 iulie – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, iar celelalte facultăţi, respectiv, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Litere, Facultatea de Drept, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică şi Facultatea de Agronomie încep înscrierea candidaţilor pe 15 iulie.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 97 de programe de licenţă şi 92 de programe de master, repartizate pe cinci din cele şase domenii de studii existente în acest moment la nivel naţional.

Oferta educaţională pentru formare continuă include 32 de programe postuniversitare şi 11 programe de conversie. Universitatea din Craiova oferă şi programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Calendarul complet şi toate informaţiile referitoare la admitere se găsesc pe site-urile facultăţilor. Universitatea din Craiova le oferă studenţilor burse de performanţă, burse de merit, burse sociale, burse de ajutor social ocazional, bursă de voluntariat, precum şi două burse speciale instituite de instituţie: Bursa “Forumul carierei” şi Bursa INCESA.

Pentru anul 2018-2019, Universitatea din Craiova a dispus tot de de 2.900 de locuri la licenţă-buget şi tot atâtea la taxă şi de 1.670 locuri-buget la master, la 52 domenii de licenţă şi 42 de domenii la nivel de master. AGERPRES