Predarea istoriei la gimnaziu are nevoie de două ore pe săptămână, rezultă dintr-o dezbatere publică organizată la Oradea

O dezbatere publică cu părinţi ai copiilor din ciclul gimnazial şi profesorii de istorie şi geografie din judeţul Bihor a evidenţiat faptul că predarea istoriei are nevoie de două ore pe săptămână, a declarat inspectorul şcolar prof. Dr. Elisabeta Roşu.

“Noi am încheiat un proces verbal pe baza discuţiilor care au existat, a intervenţiilor, a punctelor de vedere. Opţiunea noastră, a bihorenilor, privind istoria este să se repoziţioneze în planul-cadru în sensul de a i se atribui pentru învăţământul gimnazial câte două ore pe săptămână, de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a inclusiv. Iar pentru geografie, de asemenea, să se aloce câte două ore la clasa a V-a şi la clasa a VIII-a, respectiv câte o oră la clasa a VI-a şi a VII-a,” a declarat prof. Elisabeta Roşu, doctor în istorie.

Într-o variantă care a fost elaborată de un grup de lucru numit de ministru, istoria dispărea din planul-cadru, fiind inclusă într-o disciplină-agregat, numită educaţie pentru societate. În acelaşi context, participanţii au pledat şi pentru păstrarea orei de latină, la clasa a VIII-a, aşa cum este acum în planul-cadru.

În ce priveşte autocunoaşterea copiilor şi orientarea şcolară, inspectorul şcolar Elisabeta Roşu a menţionat că s-a punctat faptul că legea ar trebui să fie aplicată în sensul de a se acorda acele 25% din numărul de ore la dispoziţia cadrului didactic şi în acelaşi timp să se valorizeze ora de orientare şcolară şi de consiliere care prin tematica sa înseamnă autocunoaştere, formarea stimei de sine, orientare şcolară pentru carieră.

La dezbaterea organizată pe 25 februarie au participat peste 150 de profesori de istorie, geografie, părinţi, directori şi profesori de limba română, fiind organizată de Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie, filiala Bihor, Societatea de Istorie, filiala Bihor şi Societatea de Geografie, filiala Bihor. Rezultatul consemnat al acestei dezbateri publice a fost transmis către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. AGERPRES