Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director va avea loc pe 17 iulie

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct de unităţi de învăţământ se va desfăşura pe 17 iulie , potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Accesul candidaţilor în să li se va face între orele 8,00 ş i 8,30 iar proba va începe de la ora 9,00 şi va dura maximum 90 de minute.

Testul grilă va conţine itemi prin care se evaluează în proporţie de 50% cunoştinţele privind legis laţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar şi în proporţie de 50% cunoştinţe privind managementul educaţiona l.

Candidaţilor, responsabililor de sală şi profesorilor asistenţi li se interzice accesul în sală cu genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, notiţe sau alte materia le documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanţă.

Candidaţii care nu sunt prezenţi în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.

Între 19 ş i 31 iulie sunt programate proba de evaluare a curriculumului vitae şi interviul. AGERPRES