Program naţional de modernizare a procesului de predare a limbii franceze în sistemul educaţional românesc

În cadrul programului franco-român de modernizare a procesului de predare-învăţare a limbii franceze în sistemul educaţional românesc, judeţul Bacău a devenit judeţ pilot, fiind astfel desemnat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a promova predarea limbii franceze în unităţile şcolare româneşti şi de a sprijini profesorii de limba franceză, în modernizarea practicilor pedagogice, specifice acestei discipline.

Programul, care va fi implementat de I.S.J. şi C.C.D. Bacău, se va desfăşura într-o primă etapă, în perioada 2012-2013, 15 județe pilot fiind desemnate pe întreg teritoriul României.

Județele vor fi grupate în jurul a patru poli geografici:

Bucureşti – județe pilot: Argeş, Bucureşti-Ilfov, Braşov, Constanţa;

Cluj – județe pilot: Alba, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Sibiu;

Iași – județe pilot: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ;

Timișoara – județe pilot: Arad, Dolj, Timiş.

În fiecare judet pilot, o serie unități de învățământ vor fi desemnate pentru aplicarea programelor școlare pentru limba franceză, conform CECRL, dar și cu scopul unei eventuale introduceri a acestor noi programe, începând cu anul şcolar 2012-2103.
Unitățile de învățământ pilot vor fi selectate de către responsabilii programului, respectiv inspectorul şcolar de limbă franceză şi directorul casei corpului didactic din fiecare judeţ nominalizat, astfel, avându-se în vedere buna expertiză a acestora în domeniul formării continue şi nu numai.

Deja Ministerul Educaţiei şi Institutul Francez din România au stabilit modalităţile şi criteriile de selecţie ale acestor unităţi şcolare. Principalele obiective ale proiectului sunt:

– Coordonarea cadrelor didactice și dinamizarea predării limbii franceze în cadrul unităţii de învătământ;

– Modernizarea practicilor pedagogice a profesorilor de limba franceză, prin experimentarea perspectivei acționale în activitățile educative;

– Integrarea unei politici de promovare a limbilor străine și a multligvismului în proiectul de dezvoltare instituțională;

– Favorizarea accesului elevilor și a profesorilor la resurse documentare în limba franceză prin Centrele de Documentare și Informare (CDI);

– Ameliorarea nivelului performanței lingvistice a elevilor și a rezultatelor acestora la testele naționale și certificările internaționale (DELF);

– Dezvoltarea activităților școlare (disciplinare și transdisciplinare) inovatoare, a activităților extrașcolare și a parteneriatelor educative, care încurajează exersarea și dezvoltarea competențelor lingvistice ale elevilor în limba franceză.

Totodată proiectul îşi mai propune îndrumarea metodologică a profesorilor de limba franceză, îndrumare care va fi asigurată de către formatorii din program, prin ateliere și schimburi între formator și profesorii din unitățile școlare pilot – lecții deschise în cadrul unităților de învățământ din care provin formatorii, asistență la clasă în cadrul școlilor pilot, elaborarea comună de fișe pedagogice şi sprijin în realizarea evaluărilor, prin schimburi de bune practici – intervenții și prezentări realizate de către formatori și de către profesorii unităților școlare pilot, în cadrul cercurilor pedagogice organizate la nivel local de către inspectoratul școlar, dar şi dotarea cu diferite resurse pedagogice, precum manuale, lucrări de referință, fond documentar pentru elevi şi realizarea în CDI-uri a unor “valize pedagogice”, cu resurse documentare identificate în funcție de nivelul de competență lingvistică a elevilor.

“Casa Corpului Didactic Grigore Tabacaru Bacău, în calitate de principal responsabil, coordonator şi evaluator a activităţilor C.D.I.-urilor la nivel judeţean, îşi asumă pe deplin statutul de organizator al acestui proiect, totodată fiind onorată de această nominalizare. Nouă ne va reveni importanta misiune de a organiza stagii de formare continuă, adresate cadrelor didactice din unitățile de învățământ pilot din cadrul programului”, a declarat prof. Gabriel Stan, directorul C.C.D. Bacău.