Proiectul de lege a Educatiei: invatamantul obligatoriu este de 11 clase

Invatamantul obligatoriu este de 11 clase si cuprinde grupa mare, pregatitoare pentru scoala si clasele I-X iar obligatia de a frecventa invatamantul preuniversitar, la forma de zi, inceteaza la varsta de 18 ani, prevede proiectul de lege a Educatiei publicat pe site-ul Guvernului.

Potrivit proiectului, invatamantul de stat este gratuit, dar pentru unele activitati si programe de studii se pot percepe taxe, in conditiile stabilite de lege. Finantarea invatamantului de stat si finantarea de baza a invatamantului obligatoriu organizat prin invatamantul particular acreditat se fac de la bugetul de stat, de la bugetele locale si din alte surse iar fondurile destinate invatamantului sunt nominalizate distinct in bugetul de stat si in bugetele locale.

Pentru finantarea invatamantului de stat si finantarea de baza a invatamantului obligatoriu organizat prin invatamantul particular acreditat din fonduri publice se asigura anual prin legea bugetului de stat alocatii bugetare de minimum 6% din produsul intern brut al anului respectivi iar pentru activitatea de cercetare stiintifica se asigura minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv.

Proiectul de lege mai prevede ca invatamantul poate fi finantat si direct de operatorii economici, precum si de alte persoane fizice sau juridice, cu respectarea legislatiei in vigoare. Totodata, invatamantul poate fi sustinut prin burse, credite de studii, taxe, donatii, sponsorizari, surse proprii si alte surse legale.

“Statul sustine anteprescolarii, prescolarii, elevii si studentii cu probleme si nevoi sociale, precum si pe cei cu cerinte educationale speciale. Statul sprijina, de asemenea, elevii si studentii cu performante scolare si universitare, care au o comportare exemplara si dovedesc motivatie si progrese remarcabile in educatia si formarea lor profesionala” – precizeaza proiectul.

Educatia si formarea profesionala prin sistemul national de invatamant se desfasoara in limba romana. Acestea se desfasoara, in conditiile prezentei legi, si in limbile minoritatilor nationale, precum si in limbi de circulatie internationala. In fiecare localitate se vor organiza si vor functiona unitati de invatamant sau formatiuni de studiu cu limba de predare romana si, dupa caz, cu predarea in limbile minoritatilor nationale ori se asigura scolarizarea in limba materna in cea mai apropiata localitate in care este posibil.

Proiectul mai prevede ca invatarea in scoala a limbii romane, ca limba oficiala de stat, este obligatorie pentru toti cetatenii romani, indiferent de etnie, iar planurile-cadru de invatamant trebuie sa cuprinda pentru fiecare nivel de invatamant numarul necesar de ore si, totodata, se asigura conditiile care sa permita insusirea limbii oficiale de stat. Atat in invatamantul de stat, cat si in cel particular acreditat, documentele scolare si universitare oficiale, nominalizate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii se intocmesc in limba romana. Celelalte inscrisuri scolare si universitare pot fi redactate in limba de predare sau intr-o alta limba straina de circulatie internationala. Unitatile si institutiile de invatamant de stat si particular acreditate pot emite, la cerere sau, dupa caz, din oficiu, traduceri oficiale ale documentelor si ale altor inscrisuri scolare si universitare proprii.