Proiectul Legii manualului şcolar a primit raport favorabil la Comisia pentru învăţământ a Senatului

Proiectul Legii manualului şcolar a primit raport de admitere la Comisia pentru învăţământ şi va intra în plenul Senatului pentru dezbateri.

“După aproape zece şedinţe de dezbatere, proiectul de lege a primit raport favorabil, va intra în plenul Senatului pentru dezbateri. Elemente importante în plus faţă de ceea ce am avut în forma iniţială: vor fi maximum trei variante la fiecare programă şcolară şi toate lucrurile se vor desfăşura prin Ministerul Educaţiei Naţionale, care este direct responsabil de calitatea manualelor din România. În condiţiile în care nu se califică cele trei manuale, se reia procedura, iar la maximum patru ani de zile obligaţia Ministerului este să retipărească toate manualele. Deci sunt nişte obligaţii foarte clare vizavi de retipărirea manualelor. O dată când se schimbă programa şcolară, în proporţie de 25% dacă s-au constatat greşeli ştiinţifice sesizate în implementarea manualelor şi obligatoriu la maximum patru ani de zile trebuie reînnoite tocmai pentru a nu a mai avea manuale de 15-20 de ani, ca în momentul de faţă”, a declarat preşedintele Comisiei, senatorul PSD Liviu Pop.

Potrivit acestuia, manualul va avea patru formate: letric (n.r. – cartea în format pe hârtie), digital, interactiv şi un format Braille, pentru cei care au deficienţă de vedere – “obligaţia Ministerului fiind să creeze aceste manuale începând cu anul 2020”.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul Legii manualului şcolar, cu 175 de voturi “pentru”, 82 de voturi “împotrivă” şi patru abţineri.

“Manualul şcolar este principalul instrument de lucru al elevului şi reflectă lectura personalizată a programei şcolare aferente disciplinelor/ modulelor de pregătire din curriculumul naţional, realizată de autori/ echipele de autori, potrivit diverselor contexte de învăţare şi grupuri-ţintă. Manualul şcolar de bază este bun de interes public şi reprezintă manualul şcolar realizat în conformitate cu programele şcolare în vigoare pentru disciplinele/ modulele de pregătire aferente trunchiului comun, din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu”, prevede proiectul de lege.

Potrivit proiectului, principiile pe care se fundamentează legea sunt: principiul echităţii şi egalităţii de şanse, principiul calităţii, principiul relevanţei, principiul eficienţei – în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente, principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. “În spiritul acestui principiu (al eficienţei – n.r.), se aprobă minimum două variante – maximum trei variante de manual şcolar de bază”, se mai arată în proiect.

În cazul manualelor pentru disciplinele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pot fi achiziţionate manuale din ţara de origine a minorităţii respective, după o evaluare prealabilă realizată prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în conformitate cu prezenta lege, precizează un articol al acestei iniţiative legislative.

“În vederea evaluării manuscriselor autorilor/ coautorilor, se constituie grupuri de evaluatori formate din cadre didactice din învăţământul preuniversitar/ superior, selectate în baza apelului public de selecţie, plătiţi în baza unor reglementări aprobate de către Ministerul Educaţiei Naţionale. (…) Manualele şcolare de bază se prezintă astfel: a) în format manuscris; b) în format electronic needitabil; c) în variantă digitală interactivă. Ministerului Educaţiei Naţionale îi revine obligaţia de a asigura manuale şcolare pentru toate disciplinele la începutul fiecărui an şcolar, aşa cum este stabilit prin actele normative de organizare a anului şcolar”, mai spune proiectul.

De asemenea, proiectul de lege prevede că dreptul profesorului de a selecta manualul şcolar considerat cel mai adecvat, aşa cum este reglementat de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, este garantat prin prezenta lege şi nu poate fi încălcat, iar în cazul unor schimbări de programă, înainte de reeditare, fiecare manual şcolar este reevaluat de grupuri de experţi.

Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaţilor şi face parte din categoria legilor organice. AGERPRES