SEMNAL EDITORIAL: “Dezvoltări în didactica biologiei”

dezvoltari_didactica.jpgEditura Paralela 45 a publicat volumul “Dezvoltări în didactica biologiei. Fundamente şi cercetări pentru optimizarea învăţării prin activităţi individuale şi de grup”, scris de Irina Pop-Păcurar. Cartea area 280 de pagini şi poate fi achiziţionat la preţul de 25 de lei.

Lucrarea propune dezvoltări în didactica biologiei bazate pe cercetare – ceea ce presupune că modelele de lucru şi activităţile recomandate aici pentru predarea şi învăţarea activă şi interactivă a disciplinelor biologice nu sunt doar fundamentate teoretic, ci au fost validate experimental prin cercetare doctorală la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Autoarea li se adresează cadrelor didactice care predau Biologie, Ecologie şi Ştiinţe în învăţământul preuniversitar precum şi studenţilor (la nivel de licenţă sau masterat) în domeniul Ştiinţelor naturii care se pregătesc pentru cariera didactică.

De asemenea, lucrarea oferă profesorilor, prin conţinutul său teoretic şi aplicativ (capitolele I, II), un sprijin pentru pregătirea examenelor pentru Definitivat şi Gradul didactic II sau pentru ocuparea unei catedre în învăţământ. Celor interesaţi de formarea profesională continuă şi de cercetare în didactică disciplinei şi educaţie lucrarea le oferă un exemplu de bună practică pentru derularea unei cercetări de tip experimental (capitolele III şi IV).