SEMNAL EDITORIAL: “Metodologia cercetării ştiinţifice în învăţământul primar şi preşcolar”

metodologia_cercetarii.jpgEditura Paralela 45 a publicat volumul “Metodologia cercetării ştiinţifice în învăţământul primar şi preşcolar”, scris de Mihaela Păişi Lăzărescu. Cartea are 264 de pagini şi a apărut în colecţia “Universitaria”.

Elaborată din perspectiva investigaţiei fenomenului educaţional de către practicieni ai actului educaţional, tomul nu este un “tratat”, ci un “suport metodologic” care oferă cele mai uzuale instrumente de investigaţie, analiză şi interpretare a fenomenului educaţional.

Demersul este o încercare de a sensibiliza pe toţi cei interesaţi de abordarea ştiinţifică a fenomenului educaţional asupra necesităţii valorificării şi generalizării experienţei acumulate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă educaţia în contextul rapidelor şi multiplelor schimbări din societatea contemporană.

Volumul poate fi util atât studenţilor în elaborarea lucrărilor de licenţă/disertaţie şi a lucrărilor prezentate la sesiuni de comunicări ştiinţifice, cât şi profesorilor în elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I, a articolelor publicate în reviste de specialitate, a comunicarilor şi referatelor ştiinţifice prezentate în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, sesiunilor de comunicări etc.