Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante

Universitatea „Danubius” din Galaţi scoate la concurs posturi didactice vacante în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Universitatea „Danubius” din Galaţi, Bulevardul Galaţi Nr. 3, Departamentul Resurse Umane, între orele 9.00-15.00, în perioadele  conform calendarului concursurilor didactice.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de M.E.N.

 

LISTA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE  SCOASE  LA CONCURS ÎN SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Finanțe și Administrarea Afacerilor

Lector universitar, poziţia 26, disciplinele: Limba străină și comunicare de specialitate 1, Limba străină 1 I, Comunicare în audit în limba engleză, Limba străină pentru afaceri.

 

FACULTATEA DE COMUNICARE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Departamentul de Comunicare și Ştiințe Politice

Profesor universitar, poziţia 2, disciplinele: Psihodiagnosticul aptitudinilor și inteligenței; Dimensiunea psihologică în intelligence-ul de securitate.

Conferențiar universitar, poziţia 14, disciplinele: Politici și strategii de securitate în Europa de Sud-Est; Instituții și organizații internaționale de securitate; Fundamentele securității în lumea contemporană.

Lector universitar, poziţia 26, disciplinele: Comunicare internă; Multimedia; Comunicarea de criză.

Lector universitar, poziţia 27, disciplinele: Psihopatologie; Neuroștiințe cognitive și clinice; Psihologia muncii.

Asistent universitar, poziţia 33, disciplinele: Redactare academică în științele comunicării; Introducere în publicitate și analiza discursului publicitar; Comunicare interpersonală și conflict; Gândire critică; Comunicarea de criză;  Arta argumentării și dezbaterii publice.

 

PE DURATĂ DETERMINATĂ

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Finanțe și Administrarea Afacerilor

Asistent universitar, poziţia 38, disciplinele: Expertiză contabilă şi consultanţă fiscală, Contabilitatea instituţiilor de credit, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, Analiză economico-financiară, Audit financiar, Contabilitate consolidate, Contabilitatea instituţiilor publice, Contabilitate de gestiune.