USAMV Cluj-Napoca organizează Conferința de încheiere CALIMAS

usamv_cluj_.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a coordonat, în ultimii 3 ani, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timișoara și Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iași, anunță proiectul “Îmbunătăţirea Programelor de Studii Master cu Profil Agroalimentar prin Promovarea Inovării și Asigurarea Calităţii în Acord cu Cerinţele Calificărilor din România și UE” (CALIMAS), proiect finanțat din Fonduri structurale UE, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie “Calitate în învăţământul superior” POSDRU 86/1.2/S/61841.

Rezultatele acestui proiect vor fi prezentate vineri, 17 ianuarie, între orele 9.00 şi 130.0, în Amfiteatrul Verde, de la Institutul de Științele Vieții USAMV Cluj-Napoca în cadrul Conferinţei Naţionale “Programele de studii masterale pe profil agroalimentar în raport cu standardele asigurării calității și ale cadrului național și european a calificărilor”.
Sunt invitati experţi de profil, cadre didactice, cercetători, absolvenţi ai programelor master în acest domeniu, agenţi economici, reprezentanţi ai asociațiilor profesionale, ai agenţiilor naţionale, regionale și locale, autorități administrative, precum și studenţi master și de nivel licență.