UVVG organizează vizite de studiu în liceele arădene

uvvg_englezi.jpgUniversitatea de Vest “Vasile Goldiş” în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta”, Liceul Pedagogic “Dimitrie Ţichindeal”, Grup Şcolar Sântana şi Liceul teoretic “Adam Muller-Gutenbrunn”, organizează în perioada, 17-20 mai 2011, o serie de acţiuni privind schimbul de experienţă şi bune practici reprezentând interesul comun la nivel de Uniune Europeană.

Vizita de studiu se înscrie în cadrul Programului Transversal component al “lifelong learning program”, unde participă profesori din Uniunea Europeană, precum: Karine Le Gendre (Franţa), Margit Oblank (Austria), Sandor Nagy (Ungaria), Ahmed Yildizer (Turcia), Anna Still (Anglia), Susan Rees (Spania), Tomàs Marius Oliver Colon (Spania).

Cadrele didactice din Uniunea Europeană urmăresc calitatea managementului în instituţiile de învăţământ, încurajează discutarea unor tematici relevante, dezvoltarea abordărilor privind calitatea şi transparenţa educaţiei şi a sistemelor de formare personală şi profesională.

O atenţie deosebită va fi acordată creşterii participării reprezentanţilor autorităţilor locale şi factorilor de decizie din domeniul din domeniul educaţiei.
Priorităţile tematice sunt axate pe implicarea a diferiţi stakeholders în educaţie, dar şi recunoaşterea şi validarea rezultatelor învăţării în contexte informale şi non-formale.