ADA – The PLM Company, lider în România în implementarea soluţiilor pentru
managementul ciclului de viaţă al produsului, în parteneriat cu
Universitatea Maritimă Constanţa, Facultatea de Electromecanică navală oferă
diplome de competenţe pentru 100 studenţi care au finalizat, la sfârşitul
lunii iunie, primul modul de pregătire – „Concepţia şi proiectarea
produselor” – din cadrul proiectului PLM-ADAptor.


Programul PLM – ADAptor susţine dezvoltarea resurselor umane printr-o
investiţie de 2,4 milioane Euro confinanţată din Fondul Social European prin
programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

În 8 luni de la lansare, în centrul de instruire de la Universitatea
Maritimă Constanţa, proiectul PLM – ADAptor a pregătit 110 de studenţi
pentru lucrul în departamentele de concepţie şi proiectare produse, în
conformitate cu cerinţele companiilor din industrie. Cursurile care tocmai
s-au finalizat au fost susţinute de profesorii din cadrul facultăţii, pe
baza manualelor special realizate pentru acest proiect.

În cadrul modulului desfăşurat în laboratoarele de proiectare ale
universităţilor partenere studenţii au obţinut competenţe pentru conceperea
şi realizarea unui prototip virtual cu ajutorul unor soluţii software de
ultimă generaţie de tip CAD (Proiectare asistată pe calculator).

„Suntem bucuroşi să înmânăm 100 de diplome de competenţă pentru concepţie şi
proiectare de produs studenţilor – oferta de muncă de mâine. Succesul
programului PLM – ADAptor s-a observat de la debutul proiectului, când din
cei 100 de studenţi estimaţi pentru instruire gratuită, am primit 267 de
cereri de înscriere, şi pentru a beneficia cât mai mulţi de această
finanţare europeană am înscris cu 20% mai multi studenţi decât era prevăzut.


Prin programul PLM-ADAptor pregătim alături de Universitatea Maritimă
Constanţa, viitorii profesionişti în domeniul managamentului ciclului
complet de viaţă al produsului – Product Lifecycle Management. În pregătirea
practică a studenţilor se utilizează tehnologii moderne, dezvoltând astfel
competenţele cheie necesare unui inginer.” a declarat Ionel Barbu, managerul
proiectului şi directorul general ADA – the PLM Company.


Evaluarea studenţilor la finalizarea modulului şi emiterea diplomelor s-a
realizat pe bază testelor de evaluare a competenţelor dobândite. Astfel, în
cadrul primului modul de instruire din cadrul proiectului – „Concepţie şi
proiectare a produselor”- s-a urmărit formarea şi evaluarea următoarelor
competenţe: elaborarea de soluţii CAD, realizarea desenelor în format 2D şi
modelelor 3D pe bază de schiţă cu aplicaţie de tip CAD, transpunerea
fişierelor CAD pe suport, utilizarea elementelor standardizate în desenul
tehnic, multiplicarea informaţiei 2D/3D, realizarea de ansambluri şi
componente. La acestea se adaugă deprinderea utilizării aplicaţiilor
software specializate, care înglobează tehnologii de vârf în proiectarea
asistată pe calculator.„Beneficiul major al studenţilor este structura modulelor de pregătire
construită conform răspunsurilor companiilor în cadrul studiului realizat la
începutul proiectului, studiu privind nevoile de forţă de muncă
specializată. De aceea, prin PLM – ADAptor certificăm competenţe CAD
(proiectare asistată pe calculator), CAE (testare asistată pe calculator),
CAM (fabricaţie asistată pe calculator) şi PDM (managementul documentaţiei
tehnice) conform cerinţelor de azi ale industriei şi aceasta asigură
studenţilor şanse concrete de angajare şi un debut favorabil în carieră”, a
mai declarat Ionel Barbu, manager de proiect PLM – ADAptor şi Director
General ADA – The PLM Company.


Programul educaţional PLM-ADAptor se desfăşoară pe o durată de 31 de luni,
începând cu luna noiembrie 2009. Studenţii la Universităţile tehnice incluse
în proiect s-au înscris la cursuri accesând platforma electronică a
programului – www.plmadaptor.ro. Procesul de înscriere este foarte simplu
şi se compune din trei etape. Prima etapă – înscrierea – se face în cadrul
site-ului www.plmadaptor.ro, unde studenţii trebuie să completeze datele
personale (nume, prenume, nivelul actual al studiilor, etc.), să aştepte pe
e-mail confirmarea finalizării procesului de înscriere. Etapa a doua –
selectarea candidaţilor – constă în alegerea studenţilor conform ghidului
de recrutare a grupului ţintă pubicat în cadrul site-ului proiectului.
Cursurile se încheie cu evaluarea prin examen a competenţelor. Ultima etapă
presupune anunţarea rezultatelor, prin SMS. De asemenea, în cadrul
platformei, studenţii au disponibil un forum pentru discuţii libere şi
schimb nemijlocit de cunoştinţe şi experienţă în domeniul proiectării.„Am eliminat toate barierele birocratice la înscrierea în cadrul
proiectului pentru a acorda şanse egale tuturor studenţilor care doresc să
participle în cadrul proiectului. Prin forumul on-line am oferit studenţilor
accesul la cele mai bune practici pentru concepţie şi proiectare,
informaţiile acumulate reprezintă o bază comună de cunoştinţe accesibilă
tuturor participanţilor la proiect dar şi celor interesaţi de domeniul
proiectării. Forum-ul proiectului a asigurat transparenţă: aici se pot
observa şi entuziasmul cu care a fost primită instruirea pentru competenţe,
şi receptivitatea studenţilor la metodele de formare şi evaluare”, a
declarat Laurenţiu NAE, responsabil comunicare în cadrul proiectului PLM
Adaptor.Următorul modul care începe în luna octombrie 2010 conţine cursuri pentru
„Simularea şi analiza prototipului virtual”; înscrierile pentru acest modul
încep în luna Septembrie. Programul de pregătire va continua cu modulul
despre realizarea fabricaţiei digitale a produsului şi se va finaliza cu
modulul pentru integrarea etapelor de dezvoltare a produsului, colaborarea
în întreprinderea virtuală şi managementul documentaţiei tehnice despre
produse.Pe durata proiectului sunt organizate două evenimente „Bursa locurilor de
muncă”, în cadrul Universităţii Maritime din Constanţa unde sunt invitate
firmele din industrie şi studenţii implicaţi în proiectul PLM-Adaptor.

Până la finalul proiectului în 2012, PLM-ADAptor urmăreşte crearea
premiselor necesare întreprinderilor româneşti de a se integra in spaţiul
economic şi tehnologic al Uniunii Europene, scăderea migraţiei forţei de
muncă din zonele declarate defavorizate ale României şi oferirea către
industrie de viitori angajaţi calificaţi la standarde europene.