Peste 100.000 de absolvenţi de învăţământ superior ai promoțiilor 2005 şi 2009 din 55 de universităţi de stat și particulare din România vor fi invitaţi să participe la primul studiu realizat în România după 1989. Realizat la nivel naţional, acesta urmăreşte legătura dintre studiile universitare şi activitatea desfăşurată după absolvire.

Studiul se adresează tuturor absolvenţilor din universităţile participante, pentru a obţine rezultate relevante la nivel de universitate, facultate şi chiar program de studii. Diversitatea universităţilor implicate este foarte ridicată: sunt instituţii de stat şi particulare, din toate zonele geografice, de la foarte mari la foarte mici şi care acoperă toate domeniile de studii.

Invitația de participare va fi transmisă absolvenţilor marți, 23 noiembrie, prin utilizarea unor instrumente şi metode corelate cu cele europene şi realizate în colaborare cu un important centru din Germania, care realizează studii de acest tip – Centrul Internaţional pentru Cercetări în Învăţământul Superior (INCHER), din cadrul Universităţii din Kassel.

Studiul este realizat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFSICDI) şi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), împreună cu universităţile participante, care au depus un efort considerabil pentru buna pregătire a implementării studiului. Întregul demers se desfăşoară în cadrul proiectului „Absolvenţii şi Piaţa Muncii – Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013).


“Un grad ridicat de participare a absolvenţilor este esenţial pentru a construi o punte solidă de legătură între universităţi şi mediul economic şi social. Monitorizarea periodică a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor va permite creşterea relevanţei ofertei educaţionale pentru piaţa muncii, creşterea calităţii procesului didactic şi corelarea mai bună a strategiei de dezvoltare a învăţământului superior cu dinamica prospectivă a pieţei muncii, cu toate incertitudinile cu care aceasta se confruntă.
Proiectul pune la dispoziţia universităţilor o metodologie validată la nivel european, care le rămâne la dispoziţie pentru a putea fi utilizată în continuare şi pentru a contacta alte promoţii de absolvenţi” – a afirmat prof univ dr ing Radu Mircea Damian , preşedintele CNFIS şi coordonatorul proiectului.

Cei peste 100.000 de absolvenți sunt rugaţi să completeze on-line un chestionar complex, dar accesibil. Intrebările sunt variate şi se referă la studiile absolvite, ocupaţie, salarizare, domeniul de activitate, propria evaluare a competenţelor dezvoltate pe parcursul studiilor, modul în care acestea au servit pentru obţinerea unui loc de muncă şi pentru rezolvarea problemelor de serviciu.
Utilizând facilităţile oferite de formatul electronic, timpul necesar pentru completare este de aproximativ 30 de minute. Pentru acoperirea unei game cât mai largi de situaţii, este disponibilă şi o variantă tiparită, care va fi transmisă, la cerere, celor care au declarat că nu au acces la Internet.