aracip_logo.jpgUn număr de 11 şcoli sucevene nu au îndeplinit standardele la evaluarea ARACIP şi, în prezent, fac demersuri pentru remedierea indicatorilor la care au primit calificativul nesatisfăcător pentru a putea obţine atestatele de calitate valabile cinci ani, se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al IŞJ Suceava.

Potrivit sursei citate, la propunerea Ministerului Educaţiei şi a IŞJ Suceava, în anul şcolar 2014-2015, 46 de unităţi de învăţământ sucevene au intrat în procesul de evaluare periodică, în cadrul a două proiecte strategice ale ARACIP, respectiv ”Sprijinirea şcolilor pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale” şi ”Educaţie de calitate în şcolile din mediul rural”.

În urma vizitelor de evaluare externă, experţii ARACIP au propus calificative pentru fiecare dintre cei 43 indicatori din standardele naţionale de calitate, iar conform evaluării iniţiale, 25 de unităţi şcolare din judeţ, din totalul celor 46 propuse pentru evaluarea periodică, îndeplinesc standardele naţionale şi vor primi atestate de calitate.

”La data de 30 iunie 2015, 21 de şcoli nu îndeplineau unul sau mai mulţi indicatori la nivel minimal obligatoriu (satisfăcător). În cazul acestora, ARACIP a transmis notificări către IŞJ Suceava şi, după caz, altor instituţii (Consiliilor Locale, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava) prin care s-a atenţionat asupra faptului că unităţile verificate nu îndeplinesc standardele naţionale la nivel minimal şi obligatoriu”, se arată în comunicat.

În perioada 15-30 august 2015, precum şi în luna noiembrie 2015, unităţile de învăţământ din judeţ au avut posibilitatea de a transmite ARACIP dovezi de îmbunătăţire pentru aspectele apreciate ca neconforme în evaluarea iniţială.

Astfel, în prezent, din totalul celor 21 de şcoli care au avut indicatori evaluaţi cu ”nesatisfăcător” în cadrul evaluării periodice, opt au remediat aspectele neconforme, respectiv Şcoala Gimnazială Sadova, Şcoala Gimnazială ”G. Popadiuc” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Preuteşti, Grupul Şcolar Broşteni, Şcoala nr. 1 Iaslovăţ, Grădiniţa Specială Fălticeni, Şcoala Gimnazială Rădăşeni, Şcoala Gimnazială ”D. Vatamaniuc” Suceviţa, iar documentaţia transmisă de Şcoala Gimnazială Calafindeşti şi Şcoala Gimnazială ”N. Stoleru” Baia se află încă în evaluarea ARACIP.

Alte 11 unităţi de învăţământ din judeţ, respectiv Şcoala Gimnazială Bilca, Şcoala Gimnazială Udeşti, Şcoala Gimnazială Bogdăneşti, Şcoala Gimnazială ”D. Onciul” Straja, Şcoala Gimnazială Neagra Şarului, Şcoala Gimnazială Poiana Micului (Mănăstirea Humorului), Şcoala Gimnazială Botoşana, Şcoala Gimnazială Frătăuţii Vechi, Şcoala Gimnazială Hănţeşti, Şcoala Gimnazială Valea Moldovei, Şcoala Gimnazială Dorneşti, nu vor primi atestat de calitate din partea ARACIP întrucât fie nu au autorizaţie sanitară de funcţionare (patru şcoli), fie nu au ASF şi nici cabinet de consiliere psihopedagogică (trei şcoli), fie nu au ASF, nu au aviz ISU sau dotarea TIC este sub normative, aşa cum este cazul unei şcoli, fie nu au ASF şi nici aviz ISU la o şcoală, în timp ce o altă şcoală nu are ASF, aviz ISU, cabinet de consiliere psihopedagogică şi nici nu are încheiat un protocol cu un medic de familie, iar o altă şcoală nu are ASF, nu are aviz ISU, nu are cabinet de consiliere psihopedagogică, dotarea TIC este sub normative, activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice lipseşte, înregistrându-se, totodată, şi deficienţe manageriale.
Astfel, şcolile care nu vor primi atestat ARACIP conform raportului din iunie 2015 din cauza indicatorilor menţionaţi au posibilitatea să remedieze indicatorii evaluaţi cu nesatisfăcător într-un interval de un an/doi ani de la data evaluării. AGERPRES