actored_bannere.jpg1130 de cadre didactice ce au constituit cea de-a V-a serie de formare în proiectul POSDRU/87/1.3/S/62536 – „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză, în societatea cunoașterii”, au susținut examenul de evaluare finală al programului de formare urmat. Cursurile seriei a V-a s-au desfășurat în perioada 03 septembrie 2013 – 27 octombrie 2013.

Programul de formare, dezvoltat și acreditat în cadrul proiectului, urmărește formarea și dezvoltarea de noi competențe aplicabile în procesul de predare-învățare-evaluare și este destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în special cele din aria curriculară „Limbă și comunicare”.

Acesta conține 2 module, fiecare urmărind dezvoltarea unor competențe cheie pentru asigurarea unei educații de calitate, respectiv: Abilitare pe curriculum și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor și are o structură de tip curs integrat (ore față-în-față, studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare pe o platformă virtuală dedicată etc.). Formarea și dezvoltarea de noi competențe aplicabile în procesul de predare-învățare-evaluare au ca efect corelarea pregătirii cadrelor didactice cu nevoile și interesele elevilor, cu cerințele europene și cu domeniile prioritare ale educației.

Până în prezent au fost formate 5389 de cadre didactice, numărul persoanelor din grupul țintă estimat inițial în proiect fiind depășit cu 389 de persoane.

Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie, în 7 județe, respectiv: Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Buzău, Vrancea, Ilfov și în Municipiul București. În perioada 9 noiembrie – 15 decembrie 2013, în județele Brăila, Buzău și Galați, se vor desfășura cursurile celei de-a VI-a serie de formare, care va fi constituită din cadre didactice din mediul rural.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară „Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.

Pentru mai multe detalii despre proiect și despre programul de formare, vizitați www.formref.ro.

formref_logo.jpg