actored_bannere.jpgProiectul „Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Brăila și Prahova” se află la debutul ultimului an de implementare, entitățile partenere implementatoare fiind Inspectoratul Școlar Județean Brăila în calitate de Beneficiar și Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Prahova și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în calitate de parteneri.

Până în prezent, din cele 2000 de cadre didactice care formează grupul țintă al proiectului, au fost formate 1278, din care 1230 au primit certificarea, atingând un procent de 61,5% a cadrelor didactice formate și certificate din totalul grupului țintă.

Cele 4 programe de formare profesională dezvoltate, acreditate și oferite prin proiect urmăresc fiecare dezvoltarea unor competențe profesionale cheie, respectiv: Formarea competențelor IT, Proiectarea și implementarea curriculum-ului centrat pe competențe, Managementul clasei – gestionarea situațiilor de criză și Metode interactive de predare – învățare, scopul final fiind acela al îmbunătățirii managementului și calității procesului educațional.

„Ideea acestui proiect, profesionalizarea carierei didactice, este una deosebită care vine în sprijinul profesorilor şi, indirect, al elevilor. Ei vor beneficia de ore mult mai bine structurate, de profesori mai bine pregătiţi. Și managementul educaţional are de câştigat în această situaţie, principalii beneficiari fiind tot elevii şi comunitatea. Metodele interactive de predare – învăţare – evaluare învăţate de profesori în cadrul acestui proiect vor contribui la sporirea calităţii învăţământului şi sper ca acest lucru să se reflecte în rezultatele obţinute de elevii brăileni și prahoveni la examenele naţionale, la concursurile şi la olimpiadele şcolare. Tot în cadrul proiectului s-a reuşit îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în domeniul managementului clasei şi gestionării situaţiilor de criză ceea ce înseamnă că avem profesori mai bine pregătiţi pentru a face faţă solicitărilor tot mai numeroase din sistem. Este un proiect nu numai interesant, dar şi foarte eficient, care contribuie la evoluţia învăţământului din cele două judeţe, Brăila şi Prahova”, a spus managerul de proiect, prof. Iulian Danielescu.

Momentul debutului anului III de implementare al proiectului a fost marcat prin două conferințe de progres organizate în cele două județe în care se implementează proiectul, respectiv în Brăila, în data de 05 decembrie 2012 și în Ploiești, în data de 07 decembrie 2012. În cadrul celor două conferințe au fost prezentate atât rezultatele obținute în primii doi ani de implementare, cât și rezultatele așteptate până la încheierea proiectului și s-au bucurat de participarea unor autorități locale, care și-au exprimat suportul în formarea profesională a cadrelor didactice din cele două județe și derularea proiectului. Printre aceștia amintim: dna. Fabioara Ionescu, administrator public al județului Prahova, dl. Constantinescu Codruț, reprezentant al Prefecturii județului Prahova, dl. Prof. Horia Toma, inspector școlar general al județului Prahova și dl. Prof. Iulian Danielescu, manager de proiect și inspector școlar general al județului Brăila.
În total, la cele două conferințe au participat aproximativ 120 de persoane, autorități locale, reprezentanți ai presei locale, experți implicați în implementarea proiectului, formatori în cadrul programului de formare, cât și profesori din grupul țintă.

Proiectul „Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Brăila și Prahova” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Prahova și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în perioada octombrie 2010 – septembrie 2013.

Pentru mai mult informații despre proiect accesați www.actored.ro.