Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) informeaza ca unitatile de invatamant preuniversitar particular autorizate care indeplinesc conditiile prevazute de lege trebuie sa depuna la ARACIP, pana la data de 15 aprilie 2008, documentatia in vederea acreditarii.
Conform art. 3. alin (3) din H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie, „organizatiile furnizoare de educatie autorizate sa functioneze provizoriu au obligatia de a solicita acreditarea dupa incheierea unui ciclu de scolarizare, in termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie” .

In vederea obtinerii acreditarii, unitatile de invatamant preuniversitar particular trebuie sa depuna la Departamentul de Acreditare al ARACIP, o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa, insotita de un raport de evaluare interna, pentru fiecare nivel de invatamant, specializare si /sau calificare profesionala, dupa caz.

In situatia in care cererea de acreditare nu va fi inregistrata pana la data de 15.04.2008, unitatea de invatamant preuniversitar particular autorizata nu va mai avea dreptul sa inscrie elevi in anul I de studiu si va functiona in lichidare, incepand cu anul scolar 2008-2009. Informatii suplimentare pe aceasta tema pot fi obtinute accesand pagina web a ARACIP la adresa http://aracip.edu.ro/.