danubius_porti_deschise.jpgJoi, 15 mai, începând cu ora 14.00, Universitatea “Danubius” îşi deschide porţile pentru toţi cei interesaţi de oportunităţile în carieră oferite de programele de studii ale acestei instituţii de învăţământ superior. Cadrele didactice, studenţii danubieni precum şi întreg personalul Universităţii “Danubius” sunt pregătiţi pentru musafirii speciali care vor descoperi în cadrul turului campusului universitar Danubius, facilităţile de studiu pornind de la sălile de curs şi de seminar, laboratoarele de informatică, clinică juridică, media, limbi străine, criminalistică şi până la interacţiunea cu profesorii din cadrul Facultăţii de Drept, Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Internaţionale.

Ziua Porţilor Deschise aşteaptă şi vizitatori interesaţi de programele de masterat, unele cu predare în limba engleză: Drept şi Administraţie Publică Europeană, Dreptul Uniunii Europene, Ştiinţe Penale, Management Financiar Public şi Privat, Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spaţiul European, Managementul Afacerilor în Comerţ şi Turism (şi cu predare în limba engleză), Audit şi Control Public şi Privat, Managementul Bioeconomiei în Contextul Creşterii Durabile, Shipping International Trade and Finance.

De asemenea, vor fi prezentate facilităţile oferite de cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultăţii de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Profesională al Universităţii “Danubius”: PROTECTIA JURIDICĂ A COPILULUI ; INSTITUŢII DE DREPTUL FAMILIEI ŞI ACTE DE STARE CIVIL ; MECANISME JURIDICE PENTRU O ADMINISTRAŢIE PERFORMANTĂ ; INFRACŢIUNI PREVĂZUTE IN LEGI SPECIALE.

ŞCOALA POSTLICEALA DANUBIUS este pregătită pentru vizitatori pentru a prezenta cele două specializări de profil economic: AGENT TURISM-GHID, la forma de învăţământ de zi, nivelul 3 avansat, durata studiilor 2 ani şi ASISTENT DE GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE, , la forma de învăţământ de zi, nivelul 3 avansat, durata studiilor 2 ani.

Programul Zilei Porţilor se încheie pentru liceenii prezenţi, cu extragerea realizată în cadrul Tombolei organizate doar pentru ei, premiul constând într-o Tabletă.