afis_erasmus.jpgLa Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi va începe înscrierea candidaţilor în vederea selecţiei pentru mobilităţi ERASMUS în anul universitar 2010-2011. Înscrierea studenţilor se desfăşoară, în perioada 12-21 aprilie, la Biroul ERASMUS al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Pentru a veni în sprijinul studenţilor care doresc să participe la selecţie, în zilele de 15 şi 20 aprilie 2010, începând cu ora 14.00, în sala D01 (corp D, Facultatea de Mecanică, str. Domnească nr. 111) vor avea loc şedinţe de informare.

În cadrul întâlnirii din ziua de 15 aprilie vor fi invitaţi şi foşti studenţi ERASMUS, astfel încât candidaţii care vor participa vor putea obţine informaţii directe şi sfaturi utile privind mobilitatea ERASMUS pentru care doresc să fie selectaţi.

Testul de limbă străină va avea loc în data de 22 aprilie Acesta este obligatoriu şi eliminatoriu şi va fi apreciat cu admis sau respins. Selecţia propriu-zisă va avea loc în data de 27 aprilie a.c., iar afişarea rezultatelor finale, în data de 28 aprilie a.c.

Pentru obţinerea de mobilităţi ERASMUS se pot înscrie studenţi care au absolvit deja un an de studiu la licenţă, au cetăţenie română, nu au beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, au rezultate academice bune în anul universitar anterior.

Bursele ERASMUS pentru anul universitar 2010-2011 sunt în 160 de instituţii de învăţământ superior din 17 state europene (Franţa – 48, Portugalia – 25, Italia – 21, Turcia – 16, Spania – 10, Germania – 9, Grecia – 8, Belgia – 7, Danemarca – 3, Norvegia – 3, Finlanda, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, Lituania, Olanda, Polonia), în domenii multiple ca: istorie, chimie, economie, naval, inginerie chimică, inginerie mecanică, mediu, ştiinţa materialelor, drept, inginerie electrică, litere, geografie, medicină, ştiinţele comunicării, fizică, ştiinţe umaniste, informatică, ştiinţa calculatoarelor, automatizări etc.

Pentru anul universitar 2010-2011, grantul minim lunar, stabilit de A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) Bucureşti, este de 300 Euro. Pentru universităţile din Norvegia, grantul lunar pentru primul semestru, stabilit de A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) Bucureşti, este de 1000 Euro (echivalentul în lei).

În conformitate cu Condiţiile generale privind mobilitatea studenţilor, grantul ERASMUS nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor ocazionate de şederea în străinătate.