Un număr de 2.370 de candidați s-au înscris la concursul de ocupare a funcțiilor de directori de unități de învățământ preuniversitar, în timp ce 1.143 au optat pentru funcția de director adjunct, informează MEN.

Pentru sesiunea iunie — august 2017 a concursului au fost publicate 3.508 funcții vacante, din care 2.365 de funcții de director, respectiv 1.143 de funcții de director adjunct. (…) Concursul național de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar a început luni, 17 iulie, cu proba scrisă. În perioada 19 — 31 iulie 2017 se vor desfășura proba de evaluare a CV-urilor candidaților și interviurile, conform programării stabilite de inspectoratele școlare județene. Graficul desfășurării acestor probe va fi afișat la sediile inspectoratelor școlare, marți, 18 iulie 2017„, se arată într-un comunicat transmis de MEN.

Potrivit sursei citate, proba scrisă presupune rezolvarea, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia sunt evaluate în proporție de 50% cunoștințe privind legislația specifică domeniului învățământ preuniversitar și în proporție de 50% cunoștințe privind managementul educațional. Testul este diferențiat în funcție de tipul unității de învățământ.

Analiza Curriculumului Vitae este realizată de comisia de concurs, în plen, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute în metodologie, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc veridicitatea afirmațiilor din CV.

La interviul în fața comisiei de concurs, care va dura 30 de minute, sunt apreciate calitatea și modul de susținere a ofertei manageriale, precum și cunoștințele privind legislația din domeniu, raportată strict la specificul și nivelul unității de învățământ.

Probele sunt evaluate de comisii de concurs constituite la nivelul inspectoratelor școlare din cinci persoane: un președinte (inspector școlar general/inspector școlar general adjunct/inspector școlar) și patru membri — doi inspectori școlari și doi directori din unități de învățământ.

Punctajele obținute se fac publice în aceeași zi după încheierea probei. Un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă. Contestațiile se soluționează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, astfel încât cel târziu în data de 2 august să fie afișate rezultatele finale ale concursului. Acestea vor fi validate de consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare cel târziu în data de 4 august, iar în perioada 21 — 23 august vor fi emise deciziile de numire în funcție începând cu 1 septembrie. AGERPRES