În premieră naţională, 20 de şcoli şi licee din judeţul Iaşi au fost selectate pentru a participa la concursul care va atribui şcolilor câştigătoare titulatura de şcoală de top în matematică, ştiinţe şi tehnologii.

Acesta este unul din rezultatele parţiale ale competiţiei „Şcoala MaST-Top” organizată în cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/58914 – MaST Networking, „Calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de matematică, ştiinţe şi tehnologii”, la care ISJ Iaşi este partener.

Şcolile selectate sunt: Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, Colegiul Naţional Iaşi, Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iaşi, Colegiul Tehnic „M. Sturdza” Iaşi, Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi, Grupul Şcolar Agricol „Haralamb Vasiliu” Podul Iloaiei, Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, Liceul teoretic „Miron Costin” Iaşi, Şcoala „Alecu Russo” Iaşi, Şcoala „Aron Vodă”, com. Aroneanu, Şcoala „B. P. Haşdeu” Iaşi, Şcoala „D. D. Pătrăşcanu” Tomeşti, com. Tomeşti, Şcoala „Dimitrie A. Sturdza” Iaşi, Şcoala „Ion Cantacuzino” Paşcani, Şcoala cu clasele I-VIII Liteni, com. Belceşti, Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi.

În perioada următoare la nivelul fiecărei şcoli înscrisă în competiţie se constituie un grup de lucru format din director/director adjunct/profesor metodist/responsabil, 2 – 3 profesori cu specializarea în domeniul MaST şi un număr de maxim 10 elevi. De asemenea se va înfiinţa, prin decizie a Consiliului de Administraţie al Şcolii, Atelierul de Inovare şi Creativitate MaST care va funcţiona pe o perioadă determinată de minim un an. Într-o unitate şcolară pot funcţiona în paralel maxim două asemenea ateliere de inovare şi creativitate.

Evaluarea activităţilor MaST desfăşurate în unităţile şcolare va avea loc în perioada 23-31 mai pe două secţiuni, corespunzătoare claselor V-VIII şi respectiv IX-XII. În vederea evaluării şi premierii şcolilor intrate în competiţie se va constitui un juriu format din trei specialişti independenţi care va evalua portofoliul proiectului interdisciplinar MaST, produsele proiectului şi modul de prezentare.