univ oradea.jpgUn număr de 20 de studenţi şi masteranzi ai Universităţii Oradea vor putea face practică, timp de doi ani, în structurile Consiliului Judeţean Bihor, cele două instituţii semnând în acest sens un acord, aprobat marţi prin Hotărârea consilierilor bihoreni.

„Acest protocol, valabil pentru anul 2015-2016, statuează o colaborare între Universitatea Oradea şi Consiliul Judeţean, cu privire la practica unor studenţi care sunt înscrişi într-un proiect cu finanţare POSDRU. Această hotărâre de Consiliu a fost necesară pentru a putea să continue proiectul şi pentru a putea să-şi facă decontările necesare cu privire la practica pe care studenţii o fac în cadrul compartimentelor din CJ Bihor”, a declarat Horia Carţiş, purtător de cuvânt al CJ Bihor.

Universitatea din Oradea este beneficiar al unei finanţări nerambursabile în cadrul Proiectului „Acces”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 Axa prioritară nr. 2 ‘Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii’ Domeniul major de intervenţie 2.1. ‘Tranziţia de la şcoală la viaţa activă’.

În cadrul proiectului, universitatea trebuie să asigure efectuarea stagiului de practică pentru un număr de 20 de studenţi din cadrul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării.

Scopul acordului de colaborare este consolidarea şi valorificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de studenţi în cadrul procesului de instruire formală, precum şi dobândirea competenţelor şi experienţei necesare pentru a se integra cât mai repede pe piaţa muncii, în concordanţă cu specificul specializării pentru care se pregătesc. AGERPRES