cniv_2012.jpgÎn cadrul proiectelor de educaţie şi cercetare CNIV şi ICVL 2012 coordonate de Universitatea din Bucureşti, la Centrul de Conferinţe „Sergiu Chiriacescu” al Universităţii „Transilvania” din Braşov, s-au desfăşurat a VII-a Conferinţă Internaţională de Învăţământ Virtual (ICVL) şi a X-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual (CNIV).

La deschiderea celor două evenimente erau deja apărute la Editura Universităţii din Bucureşti volumul lucrărilor acceptate spre publicare (67 lucrări) în Proceedings-ul ICVL 2012 (Print şi online ISSN 1844-8933, ISI Proceedings) şi volumul lucrărilor acceptate spre publicare (46 lucrări) la CNIV 2012 (Print şi online ISSN 1842-4708). Cele două evenimentele ştiinţifice sunt dedicate „2012 Alan Turing Year”.

Premiile ICVL 2012

Au fost acordate Premiile ICVL 2012 pentru un număr de 3 lucrări din cele 67 de lucrări prezentate în cadrul conferinţei şi publicate la Editura Universităţii din Bucureşti. De asemenea, un număr de 27 lucrări au fost selectate pentru publicarea unui număr special în International Journal of Computer Science Research and Application (www.ijcsra.org, IJCSRA Special Issue, 2013, Volume 3 – Issue 1, Guest Editor – PhD Marin Vlada ). Alături de autorii români se află şi autori din SUA, Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia, Turcia, Iran, Rusia, Kazaklstan, Bulgaria, Republica Moldova, Şerbia, India şi Mexic.

Excellence Award „ICVL 2012”

1. Authors: Frédéric Le Corre, Caroline Fauvel, Charlotte Hoareau, Ronan Querrec and Cédric Buche ,Université Européenne de Bretagne – ENIB, CERV-Centre Européen de Réalité Virtuelle (European Center for Virtual Reality, Labsticc-CERV), France
Paper: CHRYSAOR: an Agent-Based Intelligent Tutoring System in Virtual Environment

Special Award „ICVL 2012”

1. Authors: Felix G. Hamza-Lup (1,2), Adrian Seitan (1), Dorin M. Popovici (1), Crenguţa M. Bogdan (1), (1)Mathematics and Informatics Department, Ovidius University of Constanta, Romania, (2)Computer Science, Armstrong Atlantic State University, USA Romania

Paper: Medical Simulation and Training: „Haptic” Liver

2. Authors: Maria Magdalena Popescu (1), Margarida Romero (2), Mireia Usart (2), (1) „Carol I” National Defence University, Bucharest, Romania, (2) ESADE Business School, Barcelona, Spain

Paper: Using Serious Games in adult education Serious Business for Serious People-the MetaVals game case study

Premiile CNIV 2012

Au fost acordate Premiile CNIV 2012 pentru un număr de 8 lucrări din cele 46 de lucrări prezentate în cadrul conferinţei şi publicate la Editura Universităţii din Bucureşti. Premiile au fost sponsorizate de compania SIVECO România . De asemenea, s-au acordat şi 9 premii de excelenţă CNIV 2012-Premii de recunoaştere.

1. Premiul de excelenţă „Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO” – participarea unui autor la BETT 2013 Londra: eLearning în educaţie şi cercetare: 10 ani de CNIV*, *) pentru iniţiativa şi coordonarea proiectelor CNIV şi ICVL (Conf. Dr. Marin Vlada (1) , Universitatea din Bucureşti); (1) „Proiectul CNIV-ICVL reprezintă un exemplu de bună practică europeană prin consecvenţa demersurilor ştiinţifice, promovarea imaginii României în lume şi prin impactul pe care acest proiect îl are în procesul de informatizare educaţională” Irina Socol şi Radu Jugureanu, Siveco România SA.

2. Premiul de creativitate „SIVECO” – Tablet PC: Instrumente web pentru gestionarea concursurilor de programare (Elev Dumitru Savva, Prof. Sergiu Corlat, Liceul Teoretic „Orizont”, Chişinău, Republica Moldova)

Premiul de popularitate „SIVECO” – 6 produse Portable Hard Disk USB

3. Obiective educaţionale într-o abordare transdisciplinară (Prof. Daly Marciuc, Prof. Florin Şerbu, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Satu Mare, Grup Şcolar „Carmen Sylva” Eforie Sud)

4. Romantismul – o abordare interdisciplinară (Elevi: Andrei Neculai, Bogdan Lică, Prof. Genoveva Butnaru, Prof. Emanuela Cerchez, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi)

5. „A Taste of Maths” – „reţeta” celui mai bun proiect eTwinning 2012 (Prof. Irina Vasilescu, Şcoala nr. 195 Bucureşti)

6. Softul educaţional, un instrument de învăţare interactivă (Prof. Claudia Radu, Prof. Flavia Negrea, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău, , Colegiul Tehnic „A.P. Ilarian”, Zalău)

7. „Per Aspera Ad Astra” (Elevi: Ioana Bica, Horia Clement, Matei Militaru, Cristian Zaharia, Prof. Ioana Stoica, Colegiul Naţional „Tudor Vianu”, Bucureşti)
8. Virtualizarea prin aplicatii software educaţionale şi de cercetare (Lect. dr. Ovidiu Domşa – Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia)

Premii de excelenţă „CNIV 2012” – Premii de recunoaştere

– Se acordă pentru implementarea şi promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare: lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme)

1. Matematica prin MATHEMATICA – în cadrul proiectului POSDRU/56/1.2/S/32768, „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea crearii de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, http://www.edumanager.ro/community/documente/matematica_prin_mathematica… Online (pdf), (www.edumanager.ro), Autori: Mircea Ivan (1), Ariadna Pletea (2), Teodor Stihi (3), Gloria Cosovici (1), Daniela Inoan (1), (1)Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, (2)Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, (3) Universitatea Politehnica Bucureşti

2. Cursul optional integrat „Învăţare pentru societatea cunoaşterii” (curriculum transdisciplinar) si Laboratoare Multi-Touch, În premieră în România (2011-2012) – în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S/25952 „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” 2009-2012 (Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, SIVECO România SA, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, http://proiecte.pmu.ro/web/transdisciplinarfse/,
http://multitouch.wikispaces.com , http://transdisciplinar.pmu.ro)

3. Tempus Project „Creating Digital Network Universities in Applied Science Themes and Economics in Moldova (CRUNT)”, ICVL 2012 (Dr. Petru Todos, Dr. Nicolae Secrieru, Dr. Stela Guvir, Universitatea Tehnică din Moldova, Chişinău, Republica Moldova)

4.Moodle – Administrare, Utilizare, Evaluare – www.moodle.ro, ISBN 978-973-0-11337-2, Arad 2011 (Liliana Ursache – Colegiul Naţional „Ferdinal I” Bacău, George Vâju – Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” din Bistriţa, Cătălin Donici – Moodle România, Cosmin Herman – Manager Moodle România)

5. Conţinut şi evaluare în matematică cu Wiris integrat în Moodle (Prof. Ştefan Poka, Prof. George Vâju, Prof. Cosmin Herman, Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic „Grigore Moisil” Bistriţa, Moodle România)

6. Algoritmul lui Lee (Elevi: Maria Mateescu, Robert Onesim, Prof. Emanuela Cerchez, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi)

7. Apa – molecula vieţii (Elevi: Adriana Neagu, Ileana Grunbaum, Ionuţ Predulescu, Vlad Corneci, Profesor Adrian Mihalcea, Colegiul Naţional „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte)

8. Virtual Archaeological Map – educational software aplication (Lect. Dr. Domşa Ovidiu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia)

9. Clasa virtuală din 2000 – o oportunitate de instruire la distanţă şi concluziile din 2012 (Prof. Dr. Mihai Stanislav Jalobeanu, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad)

Proiectele CNIV şi ICVL sprijină Iniţiativa eduVision2020 şi Digital Agenda 2020:
CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.

Mai multe detalii despre proiectele CNIV şi ICVL pot fi accesate pe paginile oficiale ale conferinţelor (http://c3.icvl.eu , http://c3.cniv.ro).

Turneul conferinţelor este disponibil la: http://www.cniv.ro/Images/traseu-CNIV-ICVL.JPG