Joi, 11 noiembrie, a avut loc conferința de închidere a proiectului PRACTINOV – „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața muncii prin stagii de practică inovatoare„. Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea calității stagiilor de practică prin optimizarea coerenței între obiectivele de formare a stagiului și nevoile de inovare și dezvoltare a întreprinderilor în trei domenii de dezvoltare importante pentru economia regiunii de Sud-Est: tehnologia informației, domeniul energiei electrice și cel naval.

Universitatea „Dunărea de de Jos” din Galați a fost lider de proiect și a avut ca parteneri Fundația SATEAN din Brăila și Asociația UTC – UMBRIA TRAINING CENTER din Italia.

Perioada de implementare a proiectului a fost 29 octombrie 2018 – 28 octombrie 2020, cu o prelungire până la 12 noiembrie 2021 din cauza pandemiei de Coronavirus.

Proiectul a avut ca grup țintă 250 de studenți de la licență și masterat, înscriși la Facultățile de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică și de Arhitectură Navală. 200 dintre ei au participat la stagii de pregătire în țară, iar 50 la stagii în străinătate. Toți studenții au beneficiat de o bursă în valoare de 900 de lei.

La conferință, care s-a desfășurat în format online, au participat reprezentanți ai celor trei parteneri care au implementat proiectul, reprezentanți ai unor companii partenere și studenți.

Aceștia din urmă, în calitate de beneficiari ai proiectului, și-au prezentat opiniile în ceea ce privește proiectarea stagiilor de pregătire practică. Tinerii consideră că activitatea desfășurată pe parcursul acestor stagii de practică trebuie să fie „o oportunitate de a dobândi anumite deprinderi practice, necesare construirii unei cariere de succes”. De asemenea, studenții mai doresc ca, pe toată perioada stagiului de practică, să se poată implica în activitatea firmei și chiar să-și asume unele responsabilități.

În concluzie, studenții au apreciat șansa participării la stagiile de practică din cadrul proiectului, pe care le consideră o experiență foarte utilă, unii chiar exprimându-și dorința prelungirii colaborărilor și pe viitor: „Mai vrem!”, a fost concluzia unanimă a studenților.

Păcat că nu am beneficiat și noi, la vremea noastră, de astfel de proiecte inovatoare. Dar, mă bucur că am putut să implementez eu un astfel de proiect și să-i ajut pe studenții de astăzi să se orienteze pentru o carieră cât mai de succes” , a spus domnul Prorector Ciprian Vlad.

Stagiile de practică au fost împărțite astfel:

– domeniul IT: de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică: 80 de studenți de la licență și 15 studenți de la masterat;

– domeniul Energetic: de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică: 100 studenți de la licență și 30 studenți de la masterat;

– domeniul Naval: 25 de studenți de la licență de la Facultatea de Arhitectură Navală.

Valoarea proiectului a fost de 954.712,00 lei.