usamv_cluj_mare.jpgFacultatea de Horticultură, din cadrul prestigioasei Universităţi de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, aniversează în 2012 35 de ani de învăţământ horticol clujean. Aceşti ani au însemnat eforturi susţinute de dezvoltare a facultăţii şi a programelor de studiu ale acesteia, cu realizări pe măsură, atât din punct de vedere academic, cât şi din punct de vedere al cercetării ştiinţifice.

Sub aspect academic, Facultatea de Horticultură constituie astăzi facultatea cu cel mai mare număr de studenţi din universitate (aproximativ 2500 de studenţi, repartizaţi pe cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat şi doctorat), fapt datorat atât calităţii actului didactic, cât şi atractivităţii specializărilor pe piaţa forţei de muncă. În domeniul de studiu Horticultură funcţionează două specializări de licenţă: Horticultură şi Peisagistică.

Absolvenţii acestora au cunoştinţele şi competenţele necesare pentru relansarea activităţilor antreprenoriale din domeniul horticol din ţara noastră şi pentru a valorifica potenţialul agricol deosebit al României. Specializarea Silvicultură pregăteşte specialişti în domeniul forestier. În domeniul de studiu Inginerie şi management funcţionează trei specializări ancorate în realitatea economică, şi anume: Inginerie şi management în inginerie economică; Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism; Inginerie şi management în industria turismului. Nu în ultimul rând, pentru a răspunde nevoii acute de actualizare a cadastrului din ţara noastră, Facultatea de Horticultură a dezvoltat specializarea de licenţă Măsurători terestre şi cadastru. În evaluarea naţională realizată în mod unitar în anul 2011, programele de studiu ale facultăţii au fost ierarhizate între primele poziţii din punct de vedere al calităţii actului educaţional şi al rezultatelor acestuia.

Sub aspectul cercetării, cei 35 de ani au însemnat o dezvoltare impresionantă a infrastructurii de cercetare şi a rezultatelor obţinute. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare s-a concretizat în peste 25 de milioane de euro investite în centre precum: Centrul de Cercetări pentru Biotehnologii Agricole; Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate. O atenţie deosebită a fost acordată Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, proiect finanţat prin fonduri europene, câştigat în competiţia POSCCE, cu o valoare totală de 55.131.492 lei (director: prof. dr. Doru PAMFIL), care va avea consecinţe extrem de benefice pentru dezvoltarea cercetării, la un nivel istoric, fără precedent, pentru facultate. Activitatea laborioasă de cercetare desfăşurată în cadrul facultăţii a condus la obţinerea unor noi soiuri şi hibrizi la diferite specii horticole, la obţinerea unor brevete de invenţii premiate în competiţii naţionale şi internaţionale (PROINVENT; INVENTICA etc.) şi la recunoaşterea naţională şi internaţională a cercetării horticole clujene.

Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca ocupă o poziţie privilegiată prin prisma activităţii publicistice, oferind cadrelor didactice, studenţilor şi doctoranzilor posibilităţi de publicare în revistele proprii. De la nivelul facultăţii sunt coordonate şi editate reviste consacrate şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, incluse în baze de date prestigioase, precum şi în fluxul principal al publicaţiilor cu circulaţie internaţională: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture; Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (inclusă în prestigioasa bază ISI Thomson Reuters, în domeniul “Plant Sciences”; IF 2011=0,652); Agricultura – Revista de ştiinţă şi practică agricolă; Notulae Scientia Biologicae.

În cadrul sărbătoririi celor 35 de ani de învăţământ horticol clujean, eveniment care va avea loc în Aula Magna “Mihai Şerban” a USAMV Cluj-Napoca, se va decerna titlul de Doctor Honoris Causa Prof. dr. Jaime Prohens, de la Universitatea Politehnica din Valencia, Spania şi Prof. dr. Ioan Vasile Abrudan, rectorul Universităţii Transilvania Braşov, personalităţi marcante din domeniul horticulturii şi silviculturii. Momentele festive constituie un prilej de sărbătoare pentru cadrele didactice ale facultăţii, studenţi, absolvenţi şi parteneri din mediul economic şi profesional.