Un număr de 37 de firme au fost înfiinţate, s-au creat 82 de locuri de muncă şi s-a dotat un centru de afaceri prin implementarea de către Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava a unui proiect antreprenorial, cu o cofinanţare europeană prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Potrivit unui comunicat transmis de USV, instituţia academică, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu firma Addvances Strategic Solutions SRL, a finalizat implementarea proiectului ”Start la antreprenoriat, creştem ocuparea în zona urbană. ANTUR”, proiect dezvoltat în cadrul liniei de finanţare Romania Start UP Plus.

Obiectivul general al proiectului a constat în sprijinirea antreprenoriatului şi îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale la nivel regional, ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri şi creşterea ocupării în Regiunea de Nord-Est.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din peste 300 de persoane care au beneficiat de programul de formare antreprenorială, au participat la concursul de planuri de afaceri, iar, în final, 37 dintre acestea au fost selectate pentru finanţare, primind granturi în valoare maximă de 165.000 lei.

Rezultatele implementării proiectului s-au materializat printr-un studiu cu privire la potenţialul antreprenorial al zonei; o campanie de promovare a programului de formare profesională şi a metodologiei de selecţie implementată; 476 de persoane selectate în grupul ţintă; un program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale; un concurs de planuri de afaceri; 385 de planuri de afaceri depuse în concurs; 37 de planuri de afaceri admise la finanţare; un program personalizat de consiliere/consultanţă/mentorat; 37 de firme înfiinţate; un program de monitorizare; 82 de locuri de muncă create şi un centru de afaceri dotat.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 40 de luni, 15 ianuarie 2018 – 14 mai 2021, valoarea totală a contractului fiind de 8.781.54,89 lei, din care 8.712.405,54 lei finanţare nerambursabilă.

Potrivit USV, pe 28 aprilie, începând cu ora 16,30, va avea loc Conferinţa de închidere a proiectului ANTUR, în format online. AGERPRES