univ pitesti.jpgAproape 500 de cadre didactice se ocupă de pregătirea celor aproximativ 17.000 de studenţi pe care îi are Universitatea din Piteşti. Această cifră rezultă din raportul privind activitatea pe 2009, prezentat de conducerea universităţii în ultima şedinţă de senat.

Derularea programelor de studiu în Universitatea din Piteşti a fost asigurată anul trecut de 805 angajaţi, dintre care 495 sunt cadre didactice titulare şi profesori consultanţi. „O parte dintre activităţile didactice sunt susţinute – se menţionează în documentul amintit – de cadre didactice asociate, specialişti recunoscuţi din afara universităţii, care au un aport important la procesul didactic prin experienţa şi cunoştinţele lor specifice”.

Conform centralizatorului realizat pe baza statelor de funcţii ale catedrelor pentru anul universitar 2009-2010, din totalul de 968 norme didactice 473 sunt posturi vacante. Dintre acestea, cea mai mare parte sunt suplinite prin „cumul” şi „plata cu ora” de cadre didactice titularizate la Universitatea din Piteşti.

În „Raportul privind activitatea conducerii Universităţii din Piteşti în anul 2009” se mai arată că ocuparea posturilor de către cadrele didactice asociate s-a făcut în condiţiile legii, iar titularii disciplinelor au titlul ştiinţific de doctor sau sunt doctoranzi în domeniul disciplinelor din postul ocupat. În acest moment, Universitatea din Piteşti are 11 facultăţi şi filiale în Câmpulung, Alexandria, Slatina şi Râmnicu-Vâlcea.