Consiliul Județean Cluj a decis depunerea spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a unui nou proiect, cel privind ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor cantină și internat din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus”.

Investiția, ce urmează a fi realizată în cadrul singurei școli din județul Cluj care profesionalizează elevi cu cerințe educative speciale (CES) a fost determinată de starea de degradare accentuată a celor două corpuri de clădire situate pe strada Ialomiței din municipiul Cluj-Napoca, acestea având, în prezent, costuri de mentenanță și întreținere foarte mari.

Astfel, în vederea îndeplinirii obiectivului acestui proiect, respectiv cel de creștere a eficienței energetice, vor fi realizate o serie de lucrări care vizează în special izolarea termică a fețelor exterioare ale anvelopei imobilelor cantină și internat, respectiv instalarea de panouri solare în vederea reducerii consumurilor de energie din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Urmare a acestor investiții, consumul anual specific de energie primară – încălzire, apă și iluminat este preconizat a scădea cu peste 40%, până la valori cuprinse între 150 și 200 kwh/mp2/an.

“Ne-am dori ca această investiție să poată fi realizată cât mai curând, pentru a oferi astfel copiilor școlarizați la Samus condiții optime de învățare, respectiv de cazare și masă. Deprinderea unei meserii îi va ajuta, cu siguranță, în ceea ce privește integrarea în societate și reușita în viață”, a declarat Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tişe.

Funcționând sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, Liceul Tehnologic Special „Samus” este o instituție de învățământ special care școlarizează atât elevi cu nevoi educative speciale (CES) – deficienți de auz, deficienți mintali, elevi cu tulburări comportamentale, cât și elevi din învățământul de masă, unitatea fiind, de altfel, singura școală din județ care pregătește elevi din învățământul de stat pentru meseriile frizerie, coafură, manichiură, pedichiură și coafor stilist. În plus, Liceul „Samus” oferă o gamă mult mai largă de meserii, în funcție de dorințele, aptitudinile și particularitățile specifice fiecărui adolescent, precum constructori finisori, tâmplari mobilă artistică, lăcătuși mecanici, tinichigii-vopsitori auto, instalatori instalații tehnico-sanitare şi gaze, lucrători în domeniul horticol, confecționeri îmbrăcăminte, cofetari-patiseri, etc.