bacalaureat calculator.jpgAproape 96.000 de candidaţi, adică 60,74%, din cei 159.622 absolvenţi de liceu evaluaţi la proba orală de comunicare în limba şi literatura română din cadrul primei sesiuni a examenului de Bacalaureat au primit certificatul de utilizator experimentat, 19.021 reprezentând 11,91% au primit certificat de utilizator de nivel mediu, 40.157 reprezentând 25,15% – certificatul de utilizator avansat, potrivit Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) din cadrul MECTS.

Conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, la această probă au participat 159.641 elevi, 19 candidaţi (0,01%) au fost eliminaţi din examen pentru tentative de fraudă, iar 3.471 (2,17%) au absentat. Pe lângă Bucureşti (16.363), un număr semnificativ de participanţi s-a înregistrat în judeţele Suceava (6.096), Bihor (5.777) şi Constanţa (5.754).

Prin raportarea numărului de utilizatori experimentaţi la numărul total de elevi evaluaţi în fiecare judeţ în parte a rezultat următoarea ierarhizare procentuală: peste 70% judeţele Prahova (75,16%), Braşov (73,73%) şi Brăila (73%), sub 40%: Harghita (38,23%), Covasna (33,92%) şi Ilfov (31,15%).

„Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de Bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE”, prevede metodologia de examen.

Următoarea probă din această primă sesiune vizează evaluarea competenţelor digitale (proba D) şi se va desfăşura în perioada 18 – 22 iunie. AGERPRES