studenti5.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Ştiinţei propune, pentru anul universitar 2015-2016, o cifră de şcolarizare acoperită de un număr de 62.400 granturi de studiu pentru licenţă, 35.600 pentru masterat, 3000 de granturi pentru doctorat, toate acestea pentru întreaga perioadă a studiului, prevede un proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2015-2016.

În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, potrivit notei de fundamentare, se va majora cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de masă cu 2000 locuri, pentru învăţământul profesional special cu 500 de locuri, pentru învăţământul postliceal de masă cu frecvenţa zi şi cu frecvenţă seral cu 2000 locuri, pentru învăţământul postliceal special cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă seral cu 100 locuri.

Totodată, proiectul propune diminuarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul liceal de masă clasa a IX-a zi cu 4000 locuri şi pentru învăţământul liceal special clasa a IX-a zi cu 600 de locuri.

Astfel, pentru anul şcolar viitor proiectul prevede un număr de 665.000 locuri pentru educaţie timpurie, 925.000 pentru învăţământul primar, 830.000 pentru învăţământul gimnazial, 176.000 pentru cel liceal frecvenţă zi, 17.000 locuri clasa a IX-a frecvenţă seral şi frecvenţă redusă, 15.000 locuri clasa a XI-a frecvenţă seral, 53.000 de locuri pentru primul an de învăţământ profesional, 30.422 de locuri la anul I învăţământ terţiar nonuniversitar, învăţământ militar MAI 1085 de locuri, învăţământ militar 797 locuri, învăţământ justiţie 240. AGERPRES