Un număr de 70 de profesori şi elevi de liceu vor participa în perioada 27 august – 3 septembrie la prima ediţie a Şcolii de vară, Ştiinţă şi Tehnologie, la Măgurele, organizată de Universitatea din Bucureşti, în parteneriat cu Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH) şi cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), sub egida Comunităţii Educaţie pentru Ştiinţe.

Potrivit unui comunicat de presă, şcoala de vară are două secţiuni – prima dedicată elevilor de liceu care îi implică în prelegeri, exerciţii de laborator, experimente şi în testarea unui spectru larg de tehnici de cercetare, iar cea de-a doua dedicată cadrelor didactice care predau discipline STEM în învăţământul secundar gimnazial şi liceal şi care vor experimenta alternative pentru desfăşurarea activităţii didactice şi vor primi resurse ce pot fi utilizate în activitatea la clasă cu elevii.

„Tematicile de cercetare propuse în acest an cuprind domeniile fizică şi inginerie, automatizări şi aplicaţii, ştiinţele vieţii şi ale mediului, tehnologii digitale în cercetare precum: dezvoltarea de ansamble cu interfaţă internet of things (IoT) pentru facilităţi experimentale, observaţii ale efectelor medicamentelor asupra celulelor tumorale expuse la radiaţii ionizante; analize privind comunicarea în lumea animalelor; aplicaţii ale inteligenţei artificiale în analiza datelor ştiinţifice; prepararea şi caracterizarea structurilor nanometrice cu aplicabilitate în electronică şi optoelectronică; astrofizică – galaxii şi găuri negre; comportamentul sistemului teren-structură în timpul cutremurelor; sisteme de procesare cu plasmă pentru modificarea suprafeţelor, etc”, afirmă sursa citată.

Astfel, peste 50 de profesori şi elevi de liceu îşi vor dezvolta orizontul profesional de specialitate cu teme actuale şi relevante, vor experimenta cercetarea ştiinţifică, lucrând la propriile proiecte de cercetare sub îndrumarea mentorilor.

Formatorii şi mentorii şcolii de vară sunt cercetători, cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile STEM (ştiinţă, tehnologii, inginerie, matematică), din ştiinţele educaţiei, precum şi din alte specializări, abordările fiind de tip integrat.

Partenerii evenimentului sunt institutele Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), Institutul Naţional de Fizică a Materialelor (INFIM), Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi a Radiaţiilor (INFLPR), Institutul de Ştiinţe Spaţiale (ISS), Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE).

„Şcoala de vară de la Măgurele este un proiect co-finanţat prin Fondul Ştiinţescu Bucureşti (www.bucuresti.stiintescu.ro), gestionat de Fundaţia Comunitară Bucureşti şi cu susţinerea Asociaţiei „Măgurele Science Park” (www.magurelesciencepark.ro)”, se arată în comunicat. AGERPRES