75,28% este procentul de promovabilitate, înainte de contestaţii, înregistrat de candidaţii care au susţinut proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar, a informat Ministerul Educaţiei Naţionale.

Potrivit sursei citate, în această sesiune, 7.485 de candidaţi au avut dreptul de a susţine proba scrisă din data de 24 iulie. Au fost prezenţi în sălile de examen 6.977 de candidaţi (93,21%). Dintre aceştia, 482 s-au retras, iar trei candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Şapte lucrări au fost anulate în centrele de examen şi de evaluare.

Din totalul de 6.485 de candidaţi ale căror lucrări au fost evaluate la proba scrisă, notele obţinute de 3.323 de candidaţi s-au situat pe segmentul 8 – 9,99.

126 de candidaţi au fost notaţi cu 10.

Un număr de 2.724 de candidaţi au primit note între 5 şi 7,99, iar 312 au avut note sub 5.

După susţinerea ultimei probe a examenului de definitivat din sesiunea 2019 – proba scrisă, au fost declaraţi promovaţi 4.882 de candidaţi care au obţinut medii între 8 şi 10.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obţină minimum media 8, aceasta calculându-se ca medie ponderată a notelor obţinute la toate probele de examen, arată MEN. AGERPRES