actored_bannere.jpg806 cadre didactice au participat în perioada 3 noiembrie 2012 – 8 ianuarie 2013 la cursurile celei de-a IV-a serii de formare din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62536 – „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză, în societatea cunoașterii”. În această perioadă, cadrele didactice au parcurs cele două programe de formare dezvoltate și acreditate în cadrul proiectului, respectiv: Abilitare pe curriculum și Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor.

Prin modul în care sunt proiectate şi implementate, programele de formare oferă:

– acces la metode alternative moderne de formare continuă;

– conţinuri şi metode adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul formării continue a cadrelor didactice;

– flexibilitate în gestionarea timpului individual de formare, prin îmbinarea actvităţilor faţă-în-faţă cu activităţi online, mediate de portalul special creat pentru cadrele didactice din grupul-ţintă;

– noi competenţe sau competenţe mai bune de proiectare, implementare şi evaluare a curriculum-ului, de adaptare la particularităţile elevilor şi la tendinţele actuale de didactică a limbilor (maternă și străine);

– noi competenţe de dezvoltare a situaţiilor de învăţare bazate pe instruirea diferenţiată a elevilor, utilizând metode interactive de predare-învăţare;

– dezvoltarea capacităţilor de interrelaţionare în cadrul comunităţii profesionale pentru a identifica şi atrage noi surse de finanţare, pentru a dezvolta şi gestiona noi proiecte;

– încurajarea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la oportunităţile oferite de proiect prin promovarea şi diseminarea rezultatelor şi a exemplelor de bune practici.

Din cele 5000 de cadre didactice care constituie grupul țintă al proiectului, au fost formate, până în prezent, 4276 de cadre didactice, din care 4254 au primit certificarea, atingând un procent de 99,48% al cadrelor didactice certificate din totalul persoanelor formate, respectiv 85% din totalul grupului țintă.

Proiectul „Formarea continuă a profesorilor de limbă română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, SIVECO Romania și TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din aria curriculară „Limbă și Comunicare” de a implementa un curriculum și dezvoltarea profesională continuă a acestora.

Pentru mai multe detalii despre proiect și despre programul de formare, vizitați
www.formref.ro.