zane_revista.jpgÎn primăvara acestui an a apărut numărul 5 (primul pe acest an) al revistei „Univers Economic”, editată de Universitatea „Gheorghe Zane” din Iaşi. Revista cuprinde articole, analize şi materiale publicate de profesorii şi caloboratorii universităţii ieşene, Colegiul de Redacţie fiind condus de prof. univ. dr. Petre Mâlcomete (preşedinte) şi conf. univ. dr. Mihaela Brânduşa Tudose (Redactor Şef).

Din cuprinsul acestui număr al revistei, la secţiunea Marketing, amintim articolele „Târgurile şi expoziţiile – importante medii de marketing şi comunicare”, de prof. univ. dr. Mariana Bucur-Sabo şi „Strategia de resurse umane – parte integrantă a strategiei organizaţiei”, de asist. univ. dr. Daniela Rotariu.

La secţiunea Management puteţi citi articolele:

– „Managementul construcţiilor în contextul globalizării” (Conf. univ. dr. Constantin Sălceanu);

– „Impactul diversităţii culturale asupra managementului firmei ce activează în spaţiul Uniunii Europene” (Conf. univ. dr. Raluca-Irina Clipa);

– „Creativitatea şi problematica sa” (Conf. univ. dr. Constantin Albuţ);

– „Impactul politicii concurenţiale comunitare asupra managementului afacerilor” (Lector dr. ec. jr. Flavian Clipa);

– „Strategie şi investiţii” (Drd . ec. Marius Gabriel Isache);

De asemenea, în cadrul secţiunii Economie şi Finanţe, au fost publicate articolele:

– „Euro: Mecanica soldurilor ‘Made in Germania'” (ec. dr. Radu Golban);

– „Importanţa implicării sistemului bancar românesc în dezvoltarea schimburilor economice internaţionale” (Conf. univ. dr. Gheorghe Pascariu);

– „Riscul – variabilă cu impact major asupra finanţării întreprinderii” (Conf. univ. dr. Mihaela Brînduşa Tudose);

– „Folosirea indicatorului de productivitate a muncii pentru determinarea gradului de utilizare a potenţialului uman” (Conf. univ. dr. Petru Radu);

– „Aplicabilitatea metodelor de evaluare a bunurilor de mediu în procesul de protecţie ambientală” (Lector univ. dr. Mioara Borza);

– „Securitatea naţională şi internaţională” (Lector univ. dr. Dumitru Filipeanu);

– „Contabilitatea mediului şi indicatorii de mediu” (Preparator univ. drd. Anca Butnariu).

Dacă doriţi să citiţi numărul 5 al revistei „Univers Economic”, îl puteţi descărca AICI