Durata medie de frecventare a invatamantului superior a crescut, in perioada 2001 – 2008, cu 0,5 ani – de la 1 an in 2001 – 2002, la 1,5 ani in 2008 – 2009, arata Raportul privind starea invatamantului, realizat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.

Cresterea duratei medii de frecventare a acestui nivel de educatie a fost determinata, la nivel general, de sporirea ratei brute de cuprindere in invatamantul superior. Analiza duratei medii de frecventare a invatamantului superior pe sexe evidentiaza valori mai ridicate ale acestui indicator in cazul populatiei feminine: 1,7 ani, comparativ cu 1,3 ani in cazul populatiei masculine, la nivelul anului universitar 2008 – 2009.

Concomitent cu sporirea ratei brute de participare la invatamantul tertiar in perioada 2001-2008 au crescut semnificativ si ratele specifice de cuprindere la toate varstele care apartin grupei de varsta 19 – 29 ani si peste. Analiza datelor corespunzatoare anului universitar 2008 – 2009 evidentiaza insa o situatie specifica, in conditiile in care in anul 2008 a absolvit prima generatie de studenti care au studiat in noua structura tip Bologna (ciclul I licenta de 3 ani).

Astfel, in 2008 – 2009 se constata o reducere a ratei de participare comparativ cu anul universitar anterior, in special la varstele de 22 si 23 ani, dat fiind ca varsta oficiala corespunzatoare invatamantului superior (ciclul I Bologna) este de 3 ani – 19-21 ani. Se pastreaza, de asemenea, tendinta de crestere a ratei specifice de cuprindere la varstele de peste 24 ani.

Astfel, comparativ cu anul 2001, la grupa de 25-29 ani cresterea este de aproape doua ori in 2008, iar la grupa de 30-34 ani, de aproape 3 ori. In cazul invatamantului postliceal, avand in vedere rata bruta de participare foarte redusa, si durata medie de frecventare inregistreaza valori scazute: 0,2 ani in perioada 2001-2004 si 0,1 ani in perioada 2005-2008. In perioada 2001-2008, rata de tranzitie de la invatamantul liceal la invatamantul superior si rata de acces au inregistrat, in general, un trend ascendent. In anul universitar 2008-2009, valoarea ratei de tranzitie s-a diminuat insa semnificativ, comparativ cu anul anterior (aproximativ 9%). AGERPRES