A demarat Proiectul „Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC”

Universitatea „Ovidius” din Constanța în calitate de partener 2, alături de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (beneficiar), Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (partener 1), Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții – ICECON SA (partener 3), Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (partener 4), Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură Galați (partener 5), Universitatea Maritimă din Constanța (partener 6) și Universitatea Politehnică din București (partener 7) anunță demararea proiectului „Excelența academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – ANTREPRENORDOC” – POCU/380/6/13/123847, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, în perioada 24 mai 2019 – 23 mai 2022, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 6.974.500,00 lei, din care 5.923.862,54 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de angajabilitate a absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar, pe baza programului de activități integrate de învățare și instruire în scopul dezvoltării de programe de cercetare / inovare în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În cadrul proiectului vor fi sprijiniți financiar 67 studenți doctoranzi și 30 cercetători post-doctorat prin acordarea următoarelor sume forfetare lunare:

bursa doctorand antreprenor va avea valoarea de max. 400 euro/lună și se va acorda pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive, inclusă in ultimii doi ani terminali ai studiilor de doctorat pentru studenți sprijiniți în cadrul proiectelor prin programe antreprenoriale în relație cu domeniul de specializare pe care îl frecventează.

bursa cercetător postdoctorat antreprenor va avea valoarea de max. 600 euro/lună și se va acorda pentru o perioadă de maxim 12 luni consecutive pentru cercetătorii sprijiniți în cadrul proiectelor, prin programe antreprenoriale, în relație cu specialitatea studiilor pe care le frecventează.

Doctoranzii și cercetătorii post-doctorat din grupul-țintă al proiectului vor beneficia de sprijin financiar, inclusiv pentru susținerea:

  • activităților de cercetare și de colaborare în rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători în scopul asigurării complementarității cu sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în sprijinul internaționalizării învățământului terțiar;
  • participării la crearea unui sistem de informare, în ambele sensuri: de la companii/ sectorul privat sau public către instituțiile de învățământ superior privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la nivel regional/local.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.