specializare.jpg1.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar au oportunitatea obținerii unei a doua specializări, grație unui proiect co-finanțat din Fondul Social European. Criteriile de admitere au fost deja stabilite, iar perioada de înscriere este 1 iunie – 5 septembrie 2010, aceasta variind de la universitate la universitate.

Candidații au posibilitatea de a se preînscrie pentru unul din cele 12 programe de formare (fie online, prin completarea unui formular ce se regăsește pe site-ul proiectului, http://conversii.pmu.ro, fie prin fax/telefon, la sediul fiecărei universităţi partenere din cadrul proiectului).

Programele de formare din cadrul proiectului sunt programe de conversie profesională de nivel postuniversitar, cu durata de 3 sau 4 semestre (90, respectiv 120 de credite universitare transferabile), organizate în baza Legii nr. 94/1995, art. 161, forma de învăţământ la distanţă. Programele se finalizează cu examen de absolvire, promovarea acestuia conferind dreptul de a obţine o diplomă şi de a profesa în noua specializare.

Planurile de învăţământ, programele analitice şi materialele de studiu aferente acestor programe au fost elaborate în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, implementat în perioada 2003-2009 de către Ministerul Educaţiei, cu finanţarea Băncii Mondiale, a Guvernului României şi a comunităţilor locale.

Participarea la studii este finanţată în cadrul proiectului, în condiţiile regulamentului de studii specific fiecărei universităţi, iar programele de formare propuse sunt moderne, adaptate nevoilor cadrelor didactice în acest domeniu. Forma de învăţământ propusă – anume educaţia la distanţă – permite beneficiarilor să participe la formare fără a-și întrerupe activitatea profesională, iar prin parcurgerea cu succes a programelor de formare, beneficiarii îndeplinesc condiţiile de studii necesare titularizării în specializarea studiată.

Specializările organizate de către fiecare universitate parteneră sunt:

– Universitatea din Bucureşti: istorie, geografie;

– Universitatea Politehnica din Bucureşti: chimie, psihopedagogie;

– Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca: biologie, chimie, fizică, geografie, istorie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, matematică, tehnologia informaţiei;

– Universitatea „Transilvania” din Braşov: educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei, matematică, fizică, chimie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză;

– Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti: educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei;

– Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti: matematică, tehnologia informaţiei, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba și literatura franceză.

Criteriile generale de eligibilitate pentru admiterea unui candidat într-un program de formare din cadrul proiectului sunt:

– Să fi absolvit cu diplomă de licenţă un program de studii universitare;

– Să fi predat minim doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul preuniversitar;

– Să nu fi beneficiat de un program de formare, cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii 5 ani.

Criteriul general de ierarhizare avut în vedere este media de absolvire a studiilor de licenţă (media aritmetică între media anilor de studii și nota/media obținută la examenul de licență). În baza autonomiei universitare, universităţile pot impune criterii suplimentare și/sau pot solicita documente suplimentare.

Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră”, POSDRU/57/1.3./S/32629, a demarat la 1 ianuarie 2010 și se va derula pe o perioadă de 3 ani, fiind implementat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), în parteneriat cu universităţi de elită din ţară.

Asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul grupurilor defavorizate – cum ar fi cadrele didactice care predau în mediul rural sau cadrele didactice femei – reprezintă o prioritate în cadrul proiectului, iar o atenţie deosebită va fi de asemenea acordată cadrelor didactice aflate la începutul carierei, cu vârsta sub 35 de ani.

Pentru mai multe informații și detalii referitoare la desfășurarea proiectului și la criteriile de admitere, dar și la perioadele de înscriere stabilite de către fiecare universitate, candidații au posibilitatea de a accesa site-ul proiectului, http://conversii.pmu.ro, sau de a contacta echipa proiectului la: Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, Bucureşti, Tel : 021.3055995; Fax: 021.3055996, e-mail: conversii@pmu.ro.