usamv_institut_mare.jpgCel mai mare proiect, ca valoare, din istoria Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi (USAMV) a fost lansat pe 21 octombrie, la Ferma Adamachi.

Proiectul demarat de USAMV Iaşi, intitulat „Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu” (ICAM) co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), are o valoare totală de 42.860.000 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 35.000.000 lei.

Perioada de implemenatre a acestuia este de 36 de luni începând cu data de 28.09.2010 până la data de 28.09.2013. Conform proiectului, USAMV Iaşi va avea şi un centru de cercetări în condiţii climatice dirijate, mai detaliat, un fitotron unde se vor creşte plante în condiţii climaterice specifice, putând fi controlate toate caracteristicile mediului înconjurător, de la temperatură şi umiditate, lumină, până la direcţia şi viteza vântului.

„Prin acest proiect se are în vedere extinderea infrastructurii de cercetare şi a ariei de activitate a USAMV Iaşi, deschiderea de noi direcţii de cercetare în domeniul factorilor de risc fizico-chimici din mediu – sol, apă şi produse agroalimentare. Fitrotonul va fi doar unul din obiectivele proiectului demarat de noi, iar acesta, la finalizare va fi va fi unic în regiunea de Nord-Est şi cel mai modern din România”, a declarat prof. dr. Gerard Jităreanu rectorul USAMV Iaşi.

Obiectivele specifice ale ICAM constau în identificarea perspectivelor de dezvoltare durabilă, tehnologică şi de inovare, la nivelul Regiunii de Nord – Est pentru a deveni competitivi pe plan internaţional, în contextul integrării cercetării româneşti în Aria Europeană a Cercetării. Obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan mondial, este strâns legată de dezvoltarea corespunzătoare a infrastructurii de Cercetare-Dezvoltare. Astfel, dezvoltarea infrastructurii şi creşterea capacităţii de cercetare va permite îmbunătăţirea bazei de date şi dezvoltarea parteneriatelor internaţionale prin racordarea la reţele de cercetare internaţionale de profil.